Pagrindinis prizas – lietuvių dokumentinei juostai
Ne­to­li Sankt Pe­ter­bur­go, Gat­či­nos mies­te pa­si­bai­gu­sia­me XXIV ki­no fes­ti­va­ly­je „Li­te­ra­tū­ra ir ki­nas“ lie­tu­vių stu­di­jos „Ket­vir­ta ver­si­ja“ pro­diu­suo­ta do­ku­men­ti­nė juo­sta „Ro­mas, To­mas ir Jo­si­fas“ (re­ži­sie­rė Li­li­ja Vju­gi­na) pel­nė pa­grin­di­nį pri­zą do­ku­men­ti­nių fil­mų ka­te­go­ri­jo­je.

Tai – pirmas filmas iš daugybės apie pasaulinio garso poetą, Nobelio premijos laureatą Josifą Brodskį sukurtų juostų, pristatantis Lietuvos įtaką rašytojo (1940–1996) likimui. Filme sužinome apie artimus J. Brodskio draugus – poetą, vertėją Tomą Venclovą ir fiziką, visuomenės veikėją Ramūną Katilių.

Josifas Brodskis - Nobelio premijos laureatas.

Filmo scenarijaus autorė ir režisierė Lilija Vjugina yra rusų televizinės dokumentikos mokyklos atstovė, daugelio apdovanojimų nominantė ir konkursų laureatė. Lilija gimė ir augo Vilniuje, Klaipėdos gatvėje, vos dvi minutės kelio nuo namo, kuriame nuolat apsistodavo J. Brodskis.

Pagrindinis filmo rėmėjas Lietuvos kino centras. Prodiuserė – Teresa Rožanovska.

Balandžio 12–18 dienomis vykusiame kino festivalyje buvo pristatyta apie 50 kino filmų, juos pamatė per 13 tūkst. žiūrovų. Lietuvos žiūrovai dokumentinę juostą „Romas, Tomas ir Josifas“ kino ekranuose ir LRT eteryje pamatys rudenį.

Apdovanojimą atsiėmė režisierė Lilija Vjugina.

.