Nobelio literatūros premijos gali nebūti ir 2019 metais
No­be­lio fon­do, ku­ris ad­mi­nis­truo­ja No­be­lio pre­mi­jų fi­nan­sus, vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Lar­sas Hei­kens­tei­nas sa­vait­ga­lį par­eiš­kė, kad pa­ti pres­ti­žiš­kiau­sia li­te­ra­tū­ros pre­mi­ja ne­bū­ti­nai bus tei­kia­ma ir 2019 me­tais.

Visų pirma, Karališkąją Švedijos akademiją, kuri skiria Nobelio literatūros premiją, sukrėtė seksualinės prievartos ir priekabiavimo skandalas. Dėl to kai kuriems jos nariams teko atsistatydinti. Skandalui įgavus pagreitį buvo priversta atsisakyti savo posto ir Sara Danius, pirmoji akademijai vadovavusi moteris.

O šį mėnesį akademija, susidūrusi su kaltinimais dėl finansinių nusižengimų ir užuominų, kad bandė užglaistyti triukšmą, pranešė, jog pirmą kartą per 69 metus nukelia Nobelio premijos teikimą ir 2019-aisiais skelbs net 2 laimėtojus. Bet dabar L. Heikensteinas, duodamas interviu Švedijos radijui „Sveriges Radio“, pareiškė, kad Nobelio literatūros premija galbūt nebus teikiama nė 2019 metais, ir taip dar labiau paaštrino 232 metus skaičiuojančią kultūrinę organizaciją apėmusią krizę.

Pasak Nobelio fondo direktoriaus, premija „bus teikiama tada, kai Švedijos akademija atgaus visuomenės pasitikėjimą. Vadinasi, 2019-ieji nėra joks konkretus terminas“. Nenurodydamas pavardžių jis taip pat paragino 10 likusių aktyvių akademijos narių apsvarstyti galimybę palikti postus. „Manau, visiems reikia pagalvoti, ar tų asmenų buvimas naudingas Švedijos akademijai ir Nobelio premijai (...), ar vis dėlto geriau atsistatydinti“, – teigė L. Heikensteinas.

Jis pridūrė, kad jei Švedijos akademija neįstengtų išspręsti savo problemų, Nobelio fondas galėtų paskirti naują instituciją prestižiškiausiai literatūros premijai administruoti. Tačiau Švedijos akademijos narys Peras Wastbergas pabrėžė, jog tai neįmanoma – sprendimas patikėti kitai institucijai teikti literatūros premiją prieštarautų Alfredo Nobelio testamentui ir įstatymams.

Švedijos akademiją jau nuo praėjusių metų pabaigos krečia suirutė. Tuomet dienraštis „Dagens Nyheter“ paskelbė 18 moterų liudijimus, kad jos išgyveno įtakingo švedų kultūros veikėjo fotografo Jeano Claude'o Arnault, turėjusio ilgalaikių ryšių su akademija, išžaginimą, seksualinę prievartą ar priekabiavimą.