Naujas spektaklis vaikams – apie pasaulį aukštyn kojom
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me dra­mos tea­tre (LNDT) pra­si­dė­jo nau­jo spek­tak­lio 4–7 me­tų vai­kams re­pe­ti­ci­jos. Prem­je­rą apie drau­gys­tę ir mo­ky­mą­si pri­im­ti ki­taip mąs­tan­čius „Tri­ju­lis aukš­tyn ko­jom“ ku­ria re­ži­sie­rė Gied­rė Kriau­čio­ny­tė ir žiū­ro­vams ją pri­sta­tys jau ge­gu­žę.

„Lietuvoje labai trūksta vaikiškų spektaklių, kuriuos būtų įdomu žiūrėti ir suaugusiesiems. Nuostabus daugiasluoksnis vokiečių dramaturgo Carsteno Brandau tekstas apie mūsų visuomenę pasakoja per paprasčiausius matematinius veiksmus, jo kalbos ritmika ir prasmių žaismingumu pasimėgauti galės bet kuris žiūrovas, nesvarbu, koks jo amžius. Labai tikime šia jauna ir ambicinga jaunųjų teatro kūrėjų komanda. Jų entuziazmas ir kūrybiškumas tiesiog kunkuliuoja“, – sakė LNDT Meno skyriaus vadovė Kristina Savickienė.

Sudrumsčia dviejų rutiną

Spektaklis „Trijulis aukštyn kojom“ pasakoja apie du draugus, turinčius savo įprastą rutiną, kurią sudrumsčia staiga atsiradęs trečias. Ar priimti jį žaisti, ar laikytis naujų taisyklių – du draugai sutrikę...

„Kas aš, kas tu ir kaip mes galime sugyventi drauge?“

„Vienulio, kuris visada pirmas, ir Dudulio, kuris visada antras, pasaulyje vyrauja tvarka, mat jie moka skaičiuoti. Tačiau skaičiuoja jie tik iki dviejų, todėl trečio draugauti nepriima. Trijuliui į skaičių seką nusišvilpti. Jis specialiai ją sumaišo ir apverčia pasaulį aukštyn kojom. Visiems trims besipykstant pasaulis vartosi aukštyn kojom, kol Trijulis galiausiai paklausia Vienulio ir Dudulio: „Jūs vis sakote: aš pirmas, aš antras, bet pirmas ir antras – kieno? Kas jūs esate? Kas jūs tokie?“ – pasakoja režisierė G. Kriaučionytė ir priduria: – Laisvai ir komiškai žaidžiant žodžiais, erdve, lingvistiniais pasikartojimais ir skaičių seka kuriamas švelniai ironiškas ir kartu beketiškas pasakojimas apie pačius esmingiausius dalykus: „Kas aš, kas tu ir kaip mes galime sugyventi drauge?“

Žmogus – labiau chaosas

„Trijulis aukštyn kojom“ moko priimti kitokį, kitaip mąstantį, kitaip į pasaulį žvelgiantį, bet draugauti norintį žmogų. „Kaip lengvai ir kiek daug susikuriame taisyklių, kurios taip smarkiai mus atitolina nuo savęs, nuo to, kas esame iš tikrųjų. Mat žmogus yra daug labiau chaosas nei tvarka ar sistema. Žmogus savo prigimtimi daug labiau primena danguje sumišai švilpaujantį paukštį nei apibrėžtą matematinę sistemą. Tad šis spektaklis visiems, kam daugiau nei ketveri“, – teigė režisierė.

Spektaklyje vaidina Kirilas Glušajevas, Marius Čižauskas, Jovita Jankelaitytė. Spektaklio dailininkai Antanas Dubra ir Vladas Suncovas, kompozitorė – Karolina Kapustaitė.

C. Brandau pjesės „Trijulis aukštyn kojom“ bei „Dangus ir rankos“ 2017 metais buvo pristatytos per LNDT organizuojamus „Šiuolaikinės dramaturgijos skaitymus“. Spektaklio vaikams „Trijulis aukštyn kojom“ premjera LNDT Studijoje vyks gegužės 24, 25 ir 26 dienomis.