Muzikus remiančio fondo vadovė: metai bus klasiški!
Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das (LMRF) ir per 2018-uo­sius eis ge­rai iš­mė­gin­tu ke­liu – pa­si­ren­gęs puo­se­lė­ti kla­si­ki­nę mu­zi­ką, me­nus, kul­tū­rą. „Juk kaž­kas tu­ri sta­ty­ti na­mo pa­ma­tus“, – sa­ko jo va­do­vė Liu­ci­ja Stul­gie­nė.

Metai negali apsieiti be kalendoriaus. Ir juos, ir kiekvieną mielą dieną fondas siūlo pradėti naujuoju 2018 metų „Muzikos kalendoriumi“. Pavartyti, prisiminti, atrasti.

Jeigu jus kamuoja bloga nuotaika, nueikite į filharmoniją. Nuotaika gal ir nepagerės, bet būsite nuėję į filharmoniją.

Leidinio autorius muzikologas Vaclovas Juodpusis įsidėmėtinų muzikos įvykių, svarbių sukakčių sąvadą niekieno neprašomas pildo jau 28 metai, nuo nepriklausomybės atkūrimo. Šį nelengvą darbą pradėjo dar „Muzikos baruose“.

„Taip įsigyvenau, kad dabar kaip ligonis esu. Pripažįstu tik tikslią datą. Jei nurodomi vien metai, man tai – niekas! Turi būti ir mėnuo, ir diena“, – pabrėžė V. Juodpusis.

Bent kartą per savaitę atsivertus iliustruotą „Muzikos kalendorių“ galima pamatyti įdomiausių praeities įvykių Lietuvoje ir pasaulyje, kurie vienu ar kitu būdu yra reikšmingi dabarčiai.

Kad nebūtų tik datos ir datos, autorius leidinį stengiasi apkaišyti karikatūromis, anekdotais. Tarkime, toks skelbimas parapijoje: „Žiemos mėnesiais pensininkų choras pamaldose negiedos. Parapija jiems dėkinga“.

Sugrįžėliai ir nebuvėliai

Kovą prasidės XX tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“. Jis bus dedikuojamas trims įvykiams – dvidešimtmečiui, Lietuvos 100-mečiui ir 70-ajai Izraelio valstybės sukakčiai.

„Pastarąją datą mums pasirodė svarbu paminėti, nes Izraelyje gyveno ir tebegyvena daug žydų muzikų, kilusių iš Lietuvos“, – sakė festivalio vadovė Aušra Duobienė.

Įvyks 17 koncertų, dvi meistriškumo pamokos ir kasmetinė konferencija. Koncertuos 13 jaunų ir vyresnės kartos „sugrįžėlių“, 19 Lietuvoje gyvenančių muzikų ir 12 užsieniečių. Festivalio geografija aprėps net 17 šalių, tarp jų – Čilė, Kanada, Brazilija, JAV, Naujoji Zelandija.

„Kuo naujasis festivalis išsiskirs iš kitų? Dvidešimtmečio proga norėjome sugrąžinti kai kuriuos muzikinės brandos sulaukusius atlikėjus, kažkada jau dalyvavusius festivalyje. Vienas jų – smuikininkas iš Kanados Atis Bankas. Su juo muzikuos garsiojo smuikininko Leonido Kogano anūkė pianistė Victoria Korchinskaya-Kogan. Bus ir visai naujų veidų“, – žadėjo A. Duobienė.

Be įprastų smuiko ir violončelės festivalyje skambės arfos, fleitos, fagoto, vokalo solistų atliekami kūriniai.

Iš „nebuvėlių“ koncertuos arfininkė Aistė Baliunytė, smuikininkė Lina Marija Domarkaitė, sopranas Gintarė Ramanauskaitė ir baritonas Dmitrijus Kudrinas. Abu atvažiuos iš Austrijos.

„Sugrįžimuose“ vėl pasirodys Čilėje gyvenantis fagotininkas, kompozitorius, dabar jau ir Santjago muzikos akademijos profesorius dr. Žilvinas Smalys.

Su kolege iš Rusijos Ana Koškina neįprastą dviejų violončelininkių pasirodymą žada surengti Žana Miniotaitė.

Jaunų dainininkų ir pianistų būrį į „Sugrįžimus“ vėl atgins Hamburgo aukštosios muzikos ir teatro mokyklos profesorė Raminta Lampsatytė.

Iš V. Juodpusio kalendoriaus: „Parduodamas šiuolaikinės muzikos abonementas. Vietos labai geros – prie pat išėjimo.“

Nebetenka motyvacijos

Kovą jau 25 kartą LMRF rengs tarptautinių konkursų laureatų pagerbimo iškilmes Prezidentūroje ir Vyriausybėje. Pasak LMRF programų vadovės Genovaitės Šaltenienės, antrus metus iš eilės sumažinus ceremonijos dalyvių skaičių pastebėta, kad pedagogai praranda motyvaciją rengti savo auklėtinius užsienio konkursams.

„Galimybė atvažiuoti į Vilnių, sulaukti prezidentės ir Vyriausybės vadovų dėmesio moksleiviams suteikdavo didžiulį stimulą. Dabar kai kurios konservatorijos ir gimnazijos beveik nebeturi konkursantų“, – sakė iškilmių iniciatorė.

Iš V. Juodpusio kalendoriaus:

– Ką daryti, jei norisi dainuoti, o balso nėra?

– Tai ne jūsų problema, o klausytojų.“

Čiurlionio festivalis bus kitoks

Kultūros ministerijoje svarstant iniciatyvą per Lietuvą nutiesti M. K. Čiurlionio pažintinį maršrutą, įvertintas LMRF indėlis puoselėjant šio muziko ir dailininko kūrybą. Be abejo, dėl tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“. Šiemet jis jau 16 kartą vyks nuo birželio vidurio iki rugsėjo 22 dienos.

Pagrindinės festivalio ašys – sakralinės muzikos koncertai bažnyčiose, Smuiko muzikos šventė, Smuikininkų meistriškumo mokykla – šiemet išliks.

Tačiau ketinama keisti konferencijos „M. K. Čiurlionis ir pasaulis“ pobūdį, ją skirti platesnei publikai, susitikimus su žiūrovais galbūt rengiant miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

„Per penkiolika metų M. K. Čiurlionio tyrinėtojai pateikė daugiabriaunį jo kūrybos paveikslą. Pajutome, kad kartelė buvo pakelta itin aukštai. Dabar norėtųsi, kad specifinį, mokslinį žvilgsnį keistų labiau praktinė kūrybos sklaida“, – teigė G. Šaltenienė.

Iš V. Juodpusio kalendoriaus: „Jeigu jus kamuoja bloga nuotaika, nueikite į filharmoniją. Nuotaika gal ir nepagerės, bet būsite nuėję į filharmoniją.“