Muzikinėse laidose kalbos klaidų nedaug
Kal­bos klai­dų pa­vyz­džių iš mu­zi­ki­nių lai­dų pa­pras­tai ne­trūks­ta. Ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, kad šį­kart jų ne­bu­vo gau­su ti­krin­tuo­se LRT te­le­vi­zi­jos kon­kur­suo­se „Dai­nų dai­ne­lė“, „Du bal­sai – vie­na šir­dis“ ir TV3 „Ge­riau­si mū­sų va­ka­rai“.

Tarp šių laidų vedėjų buvo ir debiutantų. Viena jų – dainininkė Raminta Naujanytė-Bjelle, vedanti vaikų ir moksleivių televizijos konkursą „Dainų dainelė“. Ir ją, ir Igną Andriukevičių galima pagirti – matytose laidose jie tik keletą žodžių sukirčiavo ne pagal bendrinės kalbos taisykles.

Kitam debiutantui – akordeonininkui Martynui Levickiui – puikiai sekėsi ne kasdien. Vienoje iš tikrintų LRT televizijos laidų „Du balsai – viena širdis“ jis padarė žodyno klaidų: galėčiau išsireikšti (=pasakyti); kiekvienas jūsų atsistojimas užsiskaičiuoja (=skaičiuojamas) kaip vienas taškas; kompetetinga (=kompetentinga). Drauge su M. Levickiu muzikinį šeimų konkursą vedančiai Jurgitai Jurkutei-Širvaitei irgi buvo keletas nesėkmingų akimirkų: lauksim to grožio kažkokiu tai (=kokiu nors) realiu pavidalu; pasikrausiu (=įsikrausiu) pozityvios energijos; darosi karšta, o tuo pačiu (=o kartu) ir labai jauku.

Gana taisyklingai Lietuvos 100-mečiui skirtą TV3 projektą „Geriausi mūsų metai“ vedė Gabrielė Martirosianaitė. Tik veiksmažodį atstovauti reikėjo vartoti ne su galininku, o su naudininku: laiko mašina, atstovaujanti tavo dešimtmetį (=dešimtmečiui). Netaisyklingą junginį su kitu – įnagininko linksniu – žiūrovai išgirdo viename iš šimtmečio istoriją pasakojančių laidos reportažų: kelios dainos tapo auksinėmis (=auksinės).