Močiutės tikisi, kad iš Vilniaus grįš ne vienas
Sa­vait­ga­lį Tai­ko­mo­sios dai­lės ir di­zai­no mu­zie­ju­je kon­cer­ta­vęs Čiur­lio­nio kvar­te­tas į di­džią­ją mu­zi­kos sce­ną iš­ve­dė Ame­ri­ko­je gi­mu­sį tri­mi­ti­nin­ką Do­vą Lie­tuv­nin­ką. Vin­co Ku­dir­kos krau­jo tu­rin­tis jau­nuo­lis į pro­tė­vių kraš­tą grį­žo pa­ke­rė­tas mu­zi­ki­nio gy­ve­ni­mo vi­lio­nių.

Su Dovu susitikome Vytauto Kasiulio dailės muziejuje, kuriame dabar rodoma poeto Kazio Bradūno kolekcija. Geresnės vietos pasikalbėti su skauto ir ateitininkės sūnumi Vilniuje nerastum.

Antros kartos Amerikos lietuvis Dovas Lietuvninkas gimė ir augo Čikagos priemiestyje, jo tėvai Dalia ir Gintaras – vadinamųjų perkeltųjų asmenų vaikai.

Čiurlionio kvartetas, ko gero, garsiausias kolektyvas, su kuriuo Dovui teko pasirodyti Lietuvoje. „Mes su violončelininku Sauliumi Lipčiumi giminiuojamės per mano tėčio pusseserę Nijolę Lipčiūtę-Voketaitienę. Bendravome jau ir anksčiau, kai lankiausi Lietuvoje“, – kalbinamas „Lietuvos žinių“ muzikinio susitikimo aplinkybes nusakė trimitininkas.

Brangiausia ypatybė

Antros kartos Amerikos lietuvis Dovas gimė 1994 metais, augo Čikagos priemiestyje. Jo tėvai Dalia ir Gintaras – dipukų, vadinamųjų perkeltųjų asmenų, vaikai – taip pat gimė Jungtinėse Valstijose.

Senelis Bronius Polikaitis kilo iš Gudžiūnų kaimo prie Kėdainių, o jo žmona Aurelija – iš Vilniaus. Dovo prosenelis Alfonsas Pimpė buvo tarpukario Lietuvos politikas, IV Seimo narys.

Senelis Kazimieras Lietuvninkas gimė Vilkaviškyje, močiutė Adelė – Ylakių kaime prie Skuodo. Dovo prosenelė buvo Elžbieta Kudirkaitė, Vinco Kudirkos jauniausia sesuo.

Iš Lietuvos pasitraukę seneliai 7–8 metus praleido Vokietijos pabėgėlių stovyklose, paskui emigravo į JAV. Vis keitė gyvenamąją vietą, kol galiausiai įsikūrė Čikagoje.

D. Lietuvninko šeimoje kalbėta tik senelių kalba, puoselėta didžiausia savastis – lietuvybė. Dovas su seserimi Vija dešimt metų lankė šeštadieninę lituanistikos mokyklą.

„Bendruomenė buvo gana aktyvi, visi dalyvavo šokių grupių, chorų veikloje, krepšinio varžybose. Išsaugoti lietuvybę Čikagoje buvo nesunku, o ir pats norėjau – kalba ir kultūra man labai svarbios“, – pabrėžė trimitininkas.

Buvo skautas, lankė visus lietuvių jaunimo susitikimus. Kiekvieną vasarą važiuodavo į Mičigano valstijoje veikiančią „Dainavos“ ateitininkų stovyklą, kurią steigiant daugiau kaip prieš 60 metų prisidėjo ir Dovo senelis B. Polikaitis. „Man ir kitiems tai labai svarbi vieta, ten visi gyvename lietuviška dvasia“, – sakė vaikinas.

Tarp kompozitorių ir chorvedžių

D. Lietuvninkas nuo mažens grojo pianinu, smuiku, akordeonu, gitara. Muzikinis genas labiau puoselėtas mamos giminėje. Senelis su broliais ir seserimis mėgo dainuoti chore. „Toje pusėje tarp mano pusbrolių ir pusseserių yra kompozitorių, chorvedžių“, – pridūrė Dovas.

Vis dėlto didžiausią savo aistrą atrado, kai pradėjo pūsti trimitą. Sekdamas paskui ją nukeliavo į Niujorko valstiją ir įstojo į Ročesterio universiteto Eastmano muzikos mokyklą. Studijavo muzikos pedagogiką ir mokėsi groti.

Lietuvio mokytojas buvo Jamesas Thompsonas, žinomas pedagogas, trimitininkas, Monrealio, Atlantos simfoninių orkestrų koncertmeisteris, grojęs su daugeliu kitų Šiaurės Amerikos kolektyvų.

Studijų metais Dovas muzikavo mokyklos simfoniniame ir pučiamųjų orkestruose. Su draugais subūrė trankią vokišką varinių pučiamųjų kapelą.

Nesugeba visur spėti

Bakalauro studijas D. Lietuvninkas baigė 2016 metais, dar pusmetį atliko pedagogikos praktiką. Tada laimėjo Fulbrighto stipendiją, kuri leido jam jau ketvirtą kartą grįžti į senelių gimtinę. Šįsyk atsidėjo liaudies pučiamųjų instrumentų, dainų ir trimito istorijos studijoms.

Tuo domėtis paskatino Čikagoje per Dainų šventę koncertavęs lietuvių multiinstrumentininkas Saulius Petreikis. Dabar Dovas lanko jo užsiėmimus, bičiuliai kartu groja.

Į Lietuvą trimitininkas atskrido 2017-ųjų rugsėjį. „Labiausiai čia mane traukė nepaprastai turtinga muzikinė kultūra“, – prisipažino D. Lietuvninkas. Čiurlionio kvarteto violončelininkas S. Lipčius pasakojo, kad vos atvažiavęs vaikinas tiesiog stačia galva pasinėrė į kultūrinį gyvenimą.

Atskridęs į senelių žemę sumanė nedidelį projektėlį – šypsotis kiekvienam sutiktajam. Energijos pakako dviem savaitėms.

„Nesugebu visur spėti. Neįtikima, bet vien Vilniuje yra trys simfoniniai orkestrai, tiek daug įdomios kamerinės, naujosios muzikos, solistų. Viso pasaulio muzika keliauja per Lietuvą, o kur dar „popso“ ir roko grupės, „loftai“, „kabliai“ ir „tamstos“ – nepaprasta kultūra“, – vardijo Amerikos lietuvis.

Valstybės 100-mečio proga kas vakarą pro Valdovų rūmų langą skamba „Lietuva brangi“. Ją atlieka trimitininkas Laurynas Lapė su auklėtiniais, tarp kurių – ir D. Lietuvninkas. Per šią akciją jam ne kartą teko pavaduoti savo mokytoją.

Dovas turi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) laisvojo klausytojo statusą. Groja akademijos simfoniniame ir pučiamųjų orkestruose, varinių pučiamųjų kvintete „Brasspalvos“, LMTA „Brass“ ansamblyje, taip pat „Sunday Brass Band“. „Nesitikėjau būti toks užsiėmęs, bet tai tik į gera“, – tvirtino jis.

Lietuvoje vaikinas ketina pabūti iki rugpjūčio. Per Dainų šventę kaip šeimininkas Lietuvoje priims savo tėvus ir draugus iš JAV. Šiuo metu svarsto galbūt studijuoti Helsinkio Jeano Sibeliaus muzikos akademijoje. Ką tik nusiuntė į konkursą savo įrašų. O prieš keletą dienų su bičiuliais įrašė muziką Audriaus Juzėno filmui „Pelėdų kalnas“.

Rengiasi ilgam procesui

Atskridęs į senelių žemę Dovas sumanė nedidelį asmeninį projektėlį – šypsotis kiekvienam sutiktajam, gal ir jam atsakys šypsena. „Žmonės iš tikrųjų šilti, tik reikia juos prakalbinti“, – teigė Amerikos lietuvis, siekęs pakeisti vietinių įpročius.

Energijos pakako dviem savaitėms. „Paskui ir pats atpratau šypsotis. Ai, smulkmena...“ – numojo ranka.

Kol kas neturėjo reikalų su biurokratinėmis įstaigomis, tačiau netrukus, pasirodo, turės. Dovas ketina siekti Lietuvos pilietybės, nes nori ir ateityje išsaugoti ryšį su senelių gimtine. Sako turįs visus būtinus dokumentus, bet rengiasi ilgam procesui.

Jei gautų muzikanto darbą kuriame nors orkestre, svarstytų likti Lietuvoje. Bent jau porą metų.

Amerikoje jo laukia tėvai ir sesuo, draugai. Laukia ir močiutės, tik kiek kitaip – vildamosi, kad iš Vilniaus grįš ne vienas. „Vis dėlto ir mūsų stovyklose Amerikoje lietuvaitės yra pačios gražiausios“, – gyrė D. Lietuvninkas.

Dovas mėgsta gamtą, stovyklauti, iškylauti. Juk skautas! Sako: „Kartą juo tapęs, būsi visada.“ Labai laukia vasaros, kai su tėvais ir sese galės sėsti į baidarę ir leistis per Lietuvos upes, girias.

Lietuvybė nesilpsta

Poetas K. Bradūnas, susiruošęs grįžti į tėvynę, kalbėjo, kad lietuvybė Amerikoje silpsta, senka. Dovas, klausiamas apie tai, nesutiko.

„Sakoma, kad Amerikoje esame didesni Lietuvos patriotai nei gyvenantys čia. Nežinau, ar tai tiesa. Ten reikia stengtis būti lietuviu, o Lietuvoje lyg ir nėra poreikio, tarsi savaime esi. Minime visas lietuviškas šventes, stebime krepšinio rinktinės pasirodymus. Nejaučiu to susilpnėjimo, – pabrėžė trimitininkas. – Gal sunku išlaikyti kalbą, kai esi trečios, ketvirtos kartos atstovas, ypač jei gyveni atokiau nuo Čikagos. Bet šiaip kiekviename Amerikos kampe gali rasti lietuvį.“