MO muziejus įtrauktas į labiausiai lauktų muziejų penketuką!
Įta­kin­gas ar­chi­tek­tū­ros žur­na­las Ar­chi­tec­tu­ral Di­gest Įta­kin­gas ar­chi­tek­tū­ros žur­na­las „Ar­chi­tec­tu­ral di­gest“ Vil­niu­je iš­dy­gu­sį MO mu­zie­jų įsi­trau­kė į la­biau­siai lauk­tų mu­zie­jų pen­ke­tu­ką, skel­bia­ma so­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke.

Kaip praneša LRT, prancūziškasis „AD magazine“ vasario mėnesio pradžioje paskelbė muziejų sąrašą į kurį pateko labiausiai savo architektūra išsiskiriantys muziejai.

Sąraše, kuriame puikuojasi jau ir MO, yra Kataro, Kinijos, Jungtinių Amerikos Valstijų muziejai. Publikacijoje pažymima, kad šis modernus, įspūdingas, pasaulyje žymaus architekto Daniel Libeskind kartu su Lietuvos „Do Architects“ suprojektuotas statinys puikiai dera su jame eksponuojama modernaus ir šiuolaikinio meno kolekcija.

Privatus modernaus meno muziejus atidarytas naujame pastate Vilniaus senamiestyje, jis per daugiau nei metus iškilo nugriovus sovietmečiu statytą buvusį kino teatrą „Lietuva“.

Muziejuje eksponuojama Viktoro ir Danguolė Butkų sukaupta 5 tūkst. modernaus ir šiuolaikinio meno kūrinių kolekcija, ją sudaro Lietuvos dailės aukso fondas nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio iki šių dienų. Muziejuje be parodų vyksta kino seansai, edukaciniai užsiėmimai, koncertai ir kiti renginiai.

V. Butkus yra minėjęs, kad visa projekto vertė siekia 15 mln. eurų, iš jų modernizmo kolekcijos sudarymas kainavo apie 4 mln. eurų.

V. Butkus buvo pagrindinis Lietuvos biotechnologijų įmonės „Fermentas“ akcininkas – 2010-aisiais „Fermentą“ valdančią Kanados bendrovę „Fermentas International“ už 260 mln. JAV dolerių (229,1 mln. eurų) įsigijo JAV mokslinių tyrimų bendrovė „Thermo Fisher Scientific“.

Šių metų pradžioje MO muziejaus įkūrėjams, sutuoktiniams Viktorui ir Danguolei Butkams Vilniaus miesto taryba suteikė garbės piliečio vardus. Be to, MO muziejaus, disponuojantis metiniu 1,4, mln. eurų biudžetu, kvietė Vilniaus savivaldybę tapti muziejaus strateginiu partneriu, skiriant 200 tūkst. eurų metinį finansavimą muziejaus strateginei veiklai vykdyti, tačiau, savivaldybės taryba numatė skirti tik pusę šios sumos. Be to, ji skiriama ne konkrečiai MO muziejaus veiklai vykdyti, o miesto kultūrinei meninei edukacijai finansuoti.