Mistinės sodybos puolimas verslininką privedė prie mirties
Bal­ta­ru­si­jos vers­li­nin­kas Ser­ge­jus Ko­va­lis, sa­vo so­dy­bo­je ne­to­li Nau­gar­du­ko, prie Li­tov­kos eže­ro ap­gy­ven­di­nęs mis­ti­nius, tik žmo­gaus fan­ta­zi­jo­se gy­ve­nan­čius per­so­na­žus, taip pat nuo­lat kal­bė­da­vęs, kad gro­žis iš­gel­bės pa­sau­lį, tik kaž­kam rei­kia iš­gel­bė­ti gro­žį, ne­se­niai ras­tas ne­gy­vas sa­vo na­muo­se.

Šioje sodyboje teko lankytis vasarą. Tai buvo žinomas, turistų mėgiamas objektas. Šeimininkas nuolat pabrėždavo, kad sodybą kuria visiems žmonėms, kad nori išgarsinti savo gimtąjį Naugarduką. Lankytis čia buvo galima nemokamai.

Kaip rašo Baltarusijos žiniasklaida (www.realt.online.by, sputnik.by), pastarųjų mėnesių įvykiai labai paveikė sodybos šeimininką. Ši visiems atvira sodyba buvo nuolat puolama nepatenkintų tautiečių. Daug kam užkliūdavo esą demoniški, satanistiški simboliai. Tai esą žeidžia tikinčiųjų jausmus. Sergejus nuolat teisindavosi, sakydavo, kad jis nėra tikintis, bet gerbia kitų religines pažiūras.

Sodyboje dažnai apsilankydavo ir valdžios atstovai, raginę „ką nors daryti“, reaguoti į skundus. Neapsikentęs nuolatinio puolimo S. Kovalis sodybą uždarė. Manė, nors laikinai, kol viskas nurims. Tai jį pastūmėjo į depresiją. Jau po uždarymo spaudoje jis yra sakęs, kad jam labai sunku įrodinėti savo požiūrį, „atsimušinėti“. „Šia sodyba aš niekam nenorėjau pakenkti, bet nutiko kitaip“, – apgailestavo jis.

Daug kam užkliūdavo, neva demoniški simboliai sodyboje. / tut. by nuotrauka

Po jo mirties sausio 1 dieną internete netyla komentarai. Sergejus buvo žinomas ir mėgiamas, čia atvažiuodavo daug žmonių iš visos Baltarusijos. Sergejaus dėka Naugarduko populiarumas žymiai pakilo. Verslininkas buvo pagarsėjęs kaip mecenatas: rengdavo bardų festivalius, o Naugarduke savo lėšomis pastatęs paminklą žydų geto aukoms. Iš Naugarduko žydų geto išsikasę tunelį 1943 metais pabėgo daug žmonių. Tarp jų – ir Sergejaus giminaitis, o taip pat JAV prezidento žento Jaredo Kushnerio senelė.

Šiuo metu laukiama teismo medicinos ekspertizės, kuri turėtų pasakyti tikrą mirties priežastį. Pirminiais duomenimis – savižudybė.

lzinios.lt neseniai publikavo reportažą iš S. Kovalio sodybos