Mirė tapytojas Eugenijus Survila
Ei­da­mas 94-uo­sius me­tus po li­gos mi­rė ta­py­to­jas Eu­ge­ni­jus Su­rvi­la, pra­ne­šė Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­ga.

1925-aisiais Kaune gimęs dailininkas baigė Kauno dekoratyvinės ir taikomosios dailės institutą. Jo kūrybai įtakos turėjo dailininkai S. Ušinskas, V. Kairiūkštis, J. Šileika.

1951 metais pradėjęs kūrybinę veiklą dailininkas ilgus metus skyrė tapybai, puoselėdamas portreto ir peizažo žanrus. Jo darbai saugomi Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, privačiose kolekcijose.

Vertingiausią dailininko kūrybos dalį sudaro Lietuvos kultūros ir mokslo žmonių portretų galerija.

Pasak Lietuvos dailininkų sąjungos atstovų, E. Survila klasikinės kompozicijos portretuose piešiniu ir spalva išsakydavo žmogaus emocinę būseną, sukurdamas įtaigius, išaukštinančius asmenybę paveikslus. Peizažuose, dažniausiai tapydamas pamėgtus Klaipėdos uosto, pamario vaizdus, atsiskleidė kaip jautrus koloristas.

E. Survila ilgus metus vadovavo Kauno kultūros centro „Tautos namai“ dailės studijai „Vaivorykštė“.

Atsisveikinimas su menininku vyks antradienį, nuo 13 val. laidojimo namuose Vytauto pr. 44A, Kaune. Laidotuvės vyks trečiadienį, Kauno Eigulių kapinėse.