Mirė „Paskutinio tango Paryžiuje“ režisierius Bertolucci
Ro­mo­je mi­rė ita­lų ki­no re­ži­sie­rius Ber­nar­do Ber­to­luc­ci, tarp ku­rio gar­siau­sių dar­bų yra „Pas­ku­ti­nis tan­go Par­yžiu­je“ (Ul­ti­mo tan­go a Par­igi) ir „Pas­ku­ti­nis im­pe­ra­to­rius“ (L'ul­ti­mo im­pe­ra­to­re), pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ita­li­jos ži­niask­lai­da.

Režisieriui buvo 77 metai.

B. Bertolucci yra vienintelis italas, pelnęs geriausio filmo „Oskarą“, kuris jam atiteko 1988 metais už „Paskutinį imperatorių“.

Šis biografinis šedevras apie paskutinį kinų imperatorių iš viso gavo devynis „Oskarus“ – visus, kuriems buvo nominuotas.

Režisierius prieštaringai pagarsėjo savo 1972 metų erotine drama „Paskutinis tango Paryžiuje“, kurioje vaidino Marlonas Brando ir Maria Schneider. Filme yra prieštaringai vertinama išžaginimo scena panaudojant sviestą.

B. Bertolucci, laikomas Italijos ir pasaulio kino grandu, pelnė 2011 metų Kanų kino festivalio „Auksinę palmės šakelę“ už gyvenimo pasiekimus.

Kelerius pastaruosius metus B. Bertolucci buvo prikaustytas prie invalido vežimėlio.

1941 metais Parmoje Italijos šiaurės rytuose gimęs B. Bertolucci kūrė filmus, kurie dažnai būdavo itin politizuoti. Juostoje „1900“ pasakojama apie darbininkų vargus, o „Konformiste“ (Il conformista) – apie kairiųjų likimą fašistinėje Italijoje.