Mirė kompozitorius Vaclovas Paketūras
Ket­vir­ta­die­nį mi­rė kom­po­zi­to­rius, pe­da­go­gas Vac­lo­vas Pa­ke­tū­ras, pra­ne­šė Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­ga (LKS).

90-metis V. Paketūras buvo vienas iš 100 asmenų, kuriems šiemet prezidentė Dalia Grybauskaitė valstybės atkūrimo šimtmečio proga už nuopelnus Lietuvai ir šalies vardo garsinimą pasaulyje skyrė valstybinius apdovanojimus. Šie apdovanojimai įteikti ketvirtadienį Prezidentūroje.

D. Grybauskaitė ketvirtadienio vakarą pareiškė užuojautą dėl kompozitoriaus mirties. Pasak jos, „profesorių, kaip savo mokytoją, prisimins kelios muzikų kartos, iš V. Paketūro knygų studijavę muzikos teoriją ir harmoniją“.

V. Paketūras yra publikavęs 220 muzikos kūrinių, 16 knygų (minėtinos „Harmonijos uždaviniai“, „Laisvoji balsavada“, „Elementarioji muzikos teorija“ ir kt.), 55 straipsnius. V. Paketūras bendradarbiavo su Muzikos enciklopedija: pats rašė ir redagavo kitų autorių straipsnius, nuo 1998-ųjų dalyvavo Visuotinės enciklopedijos parengimo darbuose, skelbia LKS.

Anot sąjungos, V. Paketūro muzikiniam braižui apibūdinti tiktų „folklorinio romantizmo“ sąvoka, jo kūrybą, kompozicinę medžiagą veikia ir inspiruoja lietuvių folkloras. V. Paketūras dažniausiai rinkosi lietuvių liaudies instrumentus: birbynę, skudučius, kankles, šiems instrumentams rašydamas tradicinę koncertinę muziką.

V. Paketūras 1973 metais įgijo docento, 1986 metais – profesoriaus vardą.

1978 metais V. Paketūrui buvo suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo vardas.