Menininkai diplomatai: Italija, Lietuva, JAV
Vil­niu­je, Na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je, vei­kia ita­lų fo­tog­ra­fo ir avia­to­riaus Ric­car­do Aich­ne­rio par­oda „Žmo­gus ku­rian­tis, nai­ki­nan­tis, lau­kian­tis, my­lin­tis“. Jo­je fo­to­me­ni­nin­kas už­fik­sa­vo įvai­rius sa­vo gy­ve­ni­mo mo­men­tus, ke­lio­nių ap­link pa­sau­lį įspū­džius, skir­tin­gų pa­sau­lio ša­lių gy­ven­to­jų tar­pu­sa­vio ry­šius. Fo­tog­ra­fi­jų se­ri­ją jis kū­rė dau­giau nei tris de­šimt­me­čius.

Pirmąjį fotoaparatą R. Aichneris įsigijo 1981 metais. Po kelerių metų įsidarbino fotografuoti italų ir amerikiečių ekspediciją, kai pirmąkart perplaukta Alos upė laukinėje Šiaurės Sumatroje. 1988–1989 metais Riccardo fotografavo Italijos plėtros projekto „Tana-Beles“ veiklą Etiopijoje. Savo fotografijas autorius publikavo fotomeno ir jūreivystės žurnaluose, iliustravo kelionių bei nuotykių knygas. Prieš keletą metų jis dalyvavo vienoje didžiausių Italijos fotografijos parodų „MIA Photo Fair“ Milane, ten pristatė nuotraukų ciklą „Kelionių fotografija kaip jausmas“.

„Menu mezgame tarptautinius ryšius, rodome save pasauliui, ir pasaulis save rodo mums.“

Įspėjimas apie žmogų

R. Aichneris yra italų sraigtasparnių bendrovės „Aersud Elicotteri“ vadovas. Šią bendrovę 1963 metais įkūrė jo tėtis, buvęs Antrojo pasaulinio karo pilotas. Dabar šios įmonės sraigtasparniai naudojami gelbėjimo operacijoms, skubiai medicinos pagalbai teikti, gaisrams gesinti, javams purkšti, keleiviams skraidinti ir peizažams fotografuoti.

Italo parodą pristatė jos kuratorius fotomenininkas Rimantas Dichavičius. Anksčiau jis vartė R. Aichnerio fotoalbumą „Sumatra: nuotykis ant tekančio vandens“, išleistą 1985 metais. Lietuvių fotomenininkas kolegą vadino fotografu humanistu.

„R. Aichneris keliauja ten, kur įvyko avarijos, griūtys, potvyniai, ir gelbsti gyvybes. Dar būdamas jaunas jis keliavo po kalnus ir tarpeklius, kur kriokliai krinta į bedugnes. Matyt, nuolatinis ribos tarp gyvybės ir mirties pajautimas lėmė jo profesijos pasirinkimą, – atidarydamas parodą svarstė R. Dichavičius. – O jo fotografijose matyti šiltumas, intymumas, žmogiškas atsivėrimas. Jis „suklojo“ šią parodą ir pavadino „Žmogus“. Pavadinime išdėstė amplitudę, – kad žmogus gali būti švelnus, mylintis, žiaurus ar naikinantis. Keliskart visus žemynus apvažiavęs autorius turėjo ką pasakyti. Jis įspėja mus: pripratome, kad žmogaus gyvybė – nuvertėjusi, bet kiekvienas žmogus yra turtas.“

Tarptautiniai ryšiai

Gegužę R. Aichnerio paroda veikė Vilniaus rotušėje, dabar – Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. „Prisimenu, Regina Narušienė, tuometinė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė, Vyriausybės rūmuose per 15 minučių apžvelgė lietuvių veiklą pasaulyje. Pora šimtmečių praskriejo greitai kaip paukštis. Bet liko įspūdis. Panašus ir čia – menu mezgame tarptautinius ryšius, rodome save pasauliui, ir pasaulis save rodo mums“, – sakė parodos kuratorius.

R. Dichavičius pristatyti atsinešė 2016 metais išleistą trečiąjį albumo „Laisvės paženklinti“ tomą. Jame fotomenininkas surinko informaciją apie Lietuvos valstybės simbolių autorius, jų biografijas, pasakoja darbų atsiradimo istorijas.

„Ne visus autorius, sukūrusius lietuviškus ženklus, žinome. Pasirodo, ženklas – labai stiprus, atpažįstamas, intuityvus. Ne veltui buvo tiek kovojama dėl to, ką galima ir ko negalima rodyti, – kalbėjo R. Dichavičius. – Daugelį šių žmonių pažinojau asmeniškai: vieni mane mokė, kiti su manimi mokėsi, trečius pats mokiau. Kiek buvo įmanoma, papasakojau jų istorijas. Kurdamas knygą sugalvojau ir aforizmą: „Priešas ženklo bijo labiau nei kalavijo.“

Lietuva nori laisvės

Ir kiti į parodos atidarymą susirinkę menininkai prisiminė valstybės kūrimąsi. Grafikas Kęstutis Ramonas – bandymus pasipriešinti sovietinei santvarkai ir šiuo tikslu jaunų menininkų įkurtą būrelį. Fotografas, žurnalistas Zinas Kazėnas – 1986 metais gautą leidimą išvykti į JAV. Vėliau dar ne kartą Z. Kazėnas ten lankėsi, parsivežė fotografijų ir tapybos darbų. Iki šiol po Lietuvos miestelius keliauja jo paroda „Laukiniai vakarai + rodeo“.

JAV gimęs Gintaras Karosas dar iki Sąjūdžio Bostone gamino lipdukus (kaip jis vadina, „lipdes“) ir plakatus su lietuviška simbolika – populiarino tuomet okupuotą Lietuvą. „Mes, Amerikos lietuviai, nemiegojome ir netylėjome. Nesustodami gaminome Vyčius, trispalves ir ženklus „Lietuva nori laisvės“. Paskui, jau atgavus nepriklausomybę, kai kurias raides uždažėme, ir liko „Lietuva – laisva“, – pasakojo G. Karosas.

Ir toliau vardijo: išleido dėlionę – Lietuvos žemėlapį, sukūrė spalvinimo knygelę. Lipdukus „Myliu Lietuvą“ laikė Ronaldas Reaganas ir George'as Bushas. „Paskui sukūrėme lipduką „Lietuvos oro linijos“, „Lietuvos kosmoso centras“, plakatą „Slidinėk Lietuvoje“. Man skambindavo žmonės, iš kelionių agentūrų ir klausdavo: „Kur tas kurortas ir kaip į jį nuvažiuoti?“ Atsakydavau: „Šiuo metu Lietuva okupuota, bet tikimės, kad ateityje ji bus laisva.“ Anuomet mažai kas tuo tikėjo“, – prisiminė G. Karosas, prie apskritojo stalo su kolegomis diskutavęs apie meną ir diplomatiją.

Vilniaus fotografija

Nuo tada, kai 1981 metais įsigijo pirmąjį fotoaparatą, R. Aichneris sukaupė kelių tūkstančių fotografijų archyvą. Dažniausiai jis fotografuoja keliaudamas verslo reikalais. Pavyzdžiui, vienoje fotografijų R. Aichneris užfiksavo Konstitucijos prospekte stovintį pastatą ir medį šalia jo. Tada Vilniuje jis viešėjo pirmąkart. Gegužę, kai atvyko pristatyti parodos, vėl išėjo pasivaikščioti po sostinės centrą, tačiau medžio neberado – jo vietoje dabar kyla kitas statinys.

Paroda „Žmogus kuriantis, naikinantis, laukiantis, mylintis“ Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje veiks iki rugpjūčio 15 dienos, vėliau bus perkelta į Kauną.