Londono muziejuje atidaroma paroda apie kelionių vandenynais aukso amžių
Lon­do­no gy­ven­to­jai ir sve­čiai ne­tru­kus ga­lės su­si­pa­žin­ti su ke­lio­nių van­de­ny­nais auk­so am­žiu­mi: Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sos­ti­nė­je įsi­kū­ru­sia­me Vik­to­ri­jos ir Al­ber­to mu­zie­ju­je ati­da­ro­ma par­oda apie is­to­ri­nius lai­ne­rius.

Paroda „Vandenynų laineriai: greitis ir stilius“ vadinama pirmąja, kur daugiausiai dėmesio bus skiriama didžiųjų keleivinių laivų, plaukiojusių tarp JAV ir Europos, stiliui ir kultūrinei įtakai.

Tarp eksponatų yra ir „Cartier“ tiara, surasta laive „Lusitania“, nuskendusiame 1915 metais. Be to, parodos lankytojai išvys ir „Titaniko“ pirmos klasės salės panelės fragmentą bei art deco stiliaus puošybos elementą iš žymiojo prancūzų lainerio „Normandie“.

Viktorijos ir Alberto muziejaus direktorius Tristramas Huntas sakė, kad jo įstaiga rinko su laivais susijusius eksponatus ilgiau kaip šimtmetį.

Paroda bus atidaryta šeštadienį ir veiks iki birželio 10-osios.