LNSO: pažintis su orkestru iš arčiau
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kes­tras (LNSO) tu­ri gra­žią tra­di­ci­ją – pub­li­kai pri­sis­ta­ty­ti iš ar­čiau, pa­si­ro­dy­ti ne tik kaip kar­tu gro­jan­tis ko­lek­ty­vas, bet ir kaip kiek­vie­no mu­zi­kan­to ga­bu­mus pa­lai­kan­tis ir puo­se­lė­jan­tis or­kes­tras. Kas­met me­tų pra­džio­je LNSO ren­gia mu­zi­ki­nį pri­sis­ta­ty­mą, ku­ria­me vi­sas bū­rys ta­len­tin­gų mu­zi­kan­tų de­mons­truo­ja sa­vo meis­triš­ku­mą at­lik­da­mi įdo­mias, re­tai skam­ban­čias par­ti­tū­ras so­lo su or­kes­tru.

Šių metų pasirodymo programa pavadinta „Orkestro DNR“, joje skambės įvairių epochų kūriniai, atspindintys kiekvieno soluojančio instrumento galimybes ir virtuoziškumą. Taigi pasirodys muzikantai nuo stygininkų iki pūtikų, nuo pirmojo orkestro pulto iki boso partijų atlikėjo. Visi jie į sceną žengia kaip solistai.

Koncerto programą turėtų komentuoti LNSO bičiulis muzikologas Viktoras Gerulaitis. / Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Įdomu, kad šiemet artimesnė pažintis su orkestru vyks ne po įprasta Nacionalinės filharmonijos pastoge Vilniuje, o kituose Lietuvos miestuose. Mat uždarius Nacionalinės filharmonijos Didžiąją salę remontui, LNSO daugiau keliauja po Lietuvą. Programą „Orkestro DNR“ numatyta atlikti Kaune ir Utenoje.

Ką gi išgirs publika?

Šįkart skambės daugiau pučiamųjų instrumentų solo. Obojininkas Tomas Bieliauskas atliks Antonio Vivaldi Koncertą obojui, fagotininkas Julius Klimavičius gros Carlo Maria von Weberio „Vengrišką andante ir rondo“, valtornininkas Mindaugas Gecevičius dovanos Paulio Dukas „Vilanelę“, trombonininkas Albinas Gražulis pamalonins Nino Rotos Concerto in C trombonui ir orkestrui fragmentais, klarnetininkas Andrius Žiūra interpretuos Aarono Coplando Koncertą klarnetui, fleitininkai Valentinas Gelgotas ir Raimonda Virvytienė džiugins Franzo ir Karlo Dopplerių „Fantazija operos „Rigoletas“ temomis“.

Orkestrui diriguos maestro Robertas Šervenikas. / Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Tarp išvardytųjų įvairių epochų autorių kūrinių skambės ir dvi šių laikų muzikos kompozicijos. Tai – kaimyninės Latvijos kūrėjo Georgo Pelēcio miniatiūra, netradiciškai gretinanti du solistus – smuiką ir vibrafoną. Solistų partijas atliks Agnė Švagždytė (smuikas) ir Andrius Rekašius (vibrafonas). Taip patgirdėsime LNSO violončelininko bei kompozitoriaus Arvydo Malcio „Izabelės sapną“ violončelei ir styginių orkestrui (2012), solo grieš violončelininkas Edmundas Kulikauskas.

Šių metų pasirodymo programa pavadinta „Orkestro DNR“, joje skambės įvairių epochų kūriniai, atspindintys kiekvieno soluojančio instrumento galimybes ir virtuoziškumą. / Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Tik Kaune numatytas dar vienas programos kūrinys – Johanneso Brahmso Fragmentas iš Koncerto smuikui ir orkestrui, o jį Kauno publikai dovanos charizmatiškoji smuikininkė Rasa Vosyliūtė.

Orkestrui diriguos maestro Robertas Šervenikas. Koncerto programą turėtų komentuoti LNSO bičiulis, su šiuo orkestru seniai bendradarbiaujantis ir muzikantus gerai pažįstantis bei žodžio kišenėje neieškantis muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Šįkart pažintis su LNSO vyks Kaune ir Utenoje. / Dmitrijaus Matvejevo nuotrauka

Su orkestru iš arčiau supažindinanti programa yra edukacinio pobūdžio, ją remia Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Intriguojantis orkestro muzikos koncertas „Orkestro DNR“ vyks vasario 3 dieną, sekmadienį, 14 val. Kauno valstybinėje filharmonijoje ir vasario 10 dieną, sekmadienį, 15 val. Utenos kultūros centre.