LNOBT: pagerbs operos ir baleto solistus
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras (LNOBT) sau­sio 25-osios va­ka­rą prieš pra­si­de­dant Bélos Bartó­ko vie­na­veiks­mių kū­ri­nių „Ste­buk­lin­gas man­da­ri­nas“ ir „Her­co­go Mė­lyn­barz­džio pi­lis“ spek­tak­liui ap­do­va­nos ge­riau­siais 2018 me­tų tea­tro ar­tis­tais pri­pa­žin­tus ope­ros ir ba­le­to so­lis­tus.

Metų operos soliste tapo sopranas Aistė Pilibavičiūtė už Iljos vaidmenį Wolfgango Amadeus Mozarto operos „Idomenėjas“ premjeroje ir Džuljetos vaidmenį Vincenzo Bellini operoje „Kapulečiai ir Montekiai“. Metų operos solistės premiją šįmet įsteigė teatro rėmėja ponia Nerija Kasparienė.

Jonas Laucius - Mandarinas balete "Stebuklingas Mandarinas". / Martyno Aleksos nuotrauka

Metų baleto solistu pripažintas Jonas Laucius už Lankadamo vaidmenį Adolphe‘o Adamo balete „Korsaras“ ir Mandarino vaidmenį Bélos Bartóko balete „Stebuklingas mandarinas“. Metų baleto solisto premiją įsteigė ilgametė teatro rėmėja ponia Raminta Kuprevičienė.

LNOBT scenoje penktadienio vakarą bus įteikti ir Metų vilčių apdovanojimai geriausiai pasirodžiusiems jauniesiems operos ir baleto artistams. Metų operos viltimi tapo baritonas Steponas Zonys, atlikęs Šonaro partiją Giacomo Puccini operoje „Bohema“, Belkorės partiją Gaetano Donizetti operoje „Meilės eliksyras“ ir Grafo Danilos vaidmenį Franzo Leháro operetėje „Linksmoji našlė“. Metų operos vilties apdovanojimą įsteigė bendrovė „Choco Group“.

Aistė Pilibavičiūtė - Ilja operoje „Idomenėjas“. / Martyno Aleksos nuotrauka

Metų baleto viltimis pripažintos net dvi balerinos – Marija Kastorina ir Julija Stankevičiūtė. M. Kastorina apdovanota už Mari vaidmenį Piotro Čaikovskio balete „Spragtukas“ ir Odaliskos variaciją A. Adamo balete „Korsaras“. J. Stankevičiūtei apdovanojimą atnešė Snieguolės vaidmuo Bogdano Pawlovskio balete „Snieguolė ir septyni nykštukai“ ir Odaliskos variacija A. Adamo balete „Korsaras“. Metų baleto vilčių apdovanojimus įsteigė LNOBT paramos fondas „Orfėjo lyra“.

Apdovanojimus skirsčiusi LNOBT meno taryba šįmet nusprendė skirti ir Padėkos premiją. Ji bus įteikta teatro operos solistų koncertmeisterei Olgai Eleonorai Taškinaitei. Šią premiją įsteigė LNOBT.

Visų laureatų laukia piniginės premijos bei menininko Remigijaus Kriuko pagamintos stiklo skulptūrėlės, puoštos LNOBT simboliu – melchiorine rūtos šakele.