LNOBT kviečia į rytinius koncertus „Muzika mažoms ausytėms“
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras (LNOBT) pra­de­da kū­di­kiams skir­tų kon­cer­tų cik­lą „Mu­zi­ka ma­žoms au­sy­tėms“. Pir­mie­ji trys kon­cer­tai tea­tro Ka­me­ri­nė­je sa­lė­je nu­ma­ty­ti žie­mos pir­ma­die­nių ry­tais – gruo­džio 3, 10 ir 17 die­no­mis, 11 val., ma­žy­liams ir jų pa­ly­do­vams įvai­rias­pal­vę kla­si­ki­nės mu­zi­kos prog­ra­mą ren­gia sty­gi­nių kvar­te­tas „Ar­chi Quar­tett“.

Pirmąsyk vilniečius į panašius koncertus LNOBT pakvietė šį pavasarį – tiesa, tai buvo ne mūsiškio teatro, o Vilniuje gastroliavusios Estijos nacionalinės operos orkestro muzikantų surengti koncertai. Tada mamytės ir tėveliai entuziastingai sutiko siūlomą naujovę ir per porą dienų iššlavė visus bilietus – svečiams iš Estijos netgi teko rengti papildomą koncertą.

„Muzika mažoms ausytėms“ su žaismingais intarpais skambės maždaug 50 minučių ir jos neturėtų prailgti.

Tikimasi, kad ne mažesnio mažylius auginančių šeimų dėmesio sulauks ir styginių kvarteto „Archi Quartett“ parengta programa. Kvartete, kuris prieš 12 metų buvo suburtas dar iš LMTA studijuojančių muzikantų, šiuo metu griežia tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai, LNOBT simfoninio orkestro stygininkai Vitalija Makrickienė (I smuikas), Ginta Kriščiūnaitė (II smuikas), Mantas Makrickas (altas) ir Mykolas Rutkauskas (violončelė).

„Visi keturi esame jauni tėveliai ir auginame vaikus, kuriems nuo vienerių ir penkerių metų amžiaus. Drauge sudėjus, „Archi Quartett“ nariai turi keturis mažylius, taigi – pilną „mažąjį kvartetą“, dažnai girdintį mūsų repeticijas ir kartu su mumis keliaujantį po vasaros muzikos festivalius. Iš patirties puikiai žinome, kaip į kokius muzikos kūrinius reaguoja mažieji, ir savo patirtimi kartu su pripažintų autoritetų rekomendacijomis rėmėmės sudarydami kūdikiams skirto koncerto programą“, – pasakoja „Archi Quartett“ smuikininkė V. Makrickienė.

Dar tris vaikus, kurių mažiausiajam nesukako nė metukai, augina koncertus „Muzika mažoms ausytėms“ vesiantis aktorius ir šokėjas Tomas Dapšauskas. Jis žada trumpas baleto pamokėles jaunuosius klausytojus atlydėsiančioms mamytėms bei turiningą, galbūt pirmąjį gyvenime, „pasižmonėjimą“ jų atžaloms. Tiek koncerto vedėjas, tiek kvarteto muzikantai vilkės ryškiais, vaikų akį patrauksiančiais kostiumais.

„Muzika mažoms ausytėms“ su žaismingais intarpais skambės maždaug 50 minučių. Jos neturėtų prailgti, nes kūdikiai koncerto metu galės laisvai judėti plačiu, minkštu, ryškiaspalviu kilimu, kuris antialerginėmis priemonėmis bus rūpestingai valomas po kiekvieno koncerto. „Aktyviąją“ klausytojų zoną sups sėdmaišiai, skirti mažylius atlydėjusiems suaugusiems. Jei prireiktų, netoliese bus galimybė pasinaudoti ir vystymo stalu. Vaikiškus vežimėlius koncerto metu leidžiama saugiai palikti teatro fojė, o teatro bufete, kaip ir vakarinių koncertų metu, garuos karšto šokolado aromatas...

7 eurus kainuojantys bilietai į gruodžio mėnesio koncertus „Muzika mažoms ausytėms“ jau parduodami. Vaikams iki 5-erių metų amžiaus atskiro bilieto pirkti nereikia.