Literatūrinė premija – už knygą „Sibiro haiku“
Pir­mą­ja dr. Aloy­zo Pe­tri­ko li­te­ra­tū­ri­ne pre­mi­ja bus ap­do­va­no­tos dvi au­to­rės – Jur­ga Vi­lė ir Li­na Ita­ga­ki už ko­mik­sų kny­gą vai­kams „Si­bi­ro hai­ku“ (lei­dyk­la „Auk­so žu­vys“).

Premijos steigėjas ir mecenatas – verslininkas dr. A. Petrikas, JAV bei Lietuvos aukštųjų medicinos technologijų korporacijos „Vitta Corporation“ prezidentas. Ji skiriama už lietuvių rašytojų sukurtus kūrinius vaikams ir jaunimui. Šia premija pratęsiama Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premijos, įsteigtos 1933 metais, tradicija. Anuomet šios premijos iniciatorius buvo tuolaikinis Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdybos pirmininkas A. Petrikas (1893–1964).

Šiemet premijai taip pat buvo pasiūlyti: Daiva Čepauskaitė (eilėraščių knyga „Baisiai gražūs eilėraščiai“), Neringa Dangvydė (knyga „Vaikas su žvaigžde kaktoje“), Violeta Palčinskaitė (poezijos knyga „Eilėraščiai iš namų“), Rebeka Una (knyga „Šeštadienį, aštuntą valandą“), Vilė Vėl (apysaka „Pereik tiltą, kvaily“), Sigitas Poškus (knyga „Šokanti karvė, arba Maišatynė“), Giedrė Rakauskienė (knyga „Dramblys ir antis“).

Vertinimo komisijoje dalyvavo Lietuvos rašytojų sąjungos deleguoti atstovai – Donatas Petrošius, Renata Šerelytė ir Regimantas Tamošaitis, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto nariai – Gintarė Bernotienė ir Donata Mitaitė.

Knygos autorė J. Vilė Vilniaus universitete studijavo prancūzų filologiją, Paryžiaus Naujosios Sorbonos universitete įgijo Vaizduojamųjų menų bendrųjų mokslų diplomą; studijavo filmų archyvavimą ir restauravimą. Šiuo metu gyvena Ispanijoje, moko lietuvių kalbos Almerijos regione gyvenančius lietuvius mokyklėlėje „Vaivorykštė“. Ji taip pat yra kino ir teatro festivalių koordinatorė, vertėja.

Knygos iliustruotoja L. Itagaki studijavo Vytauto Didžiojo universitete anglų kalbą ir literatūrą, papildomai mokėsi japonų kalbos. Dalyvaudama studijų mainų programoje išvyko į Tokiją, studijavo tarptautinę ekonomiką ir verslo administravimą. Į Lietuvą grįžo po šešerių metų, įstojo į Vilniaus dailės akademiją studijuoti grafiką. Klaipėdos lėlių teatre dirba dizainere, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete – komunikacijos koordinatore, Klaipėdos kultūrų komunikacijos centro Meno kieme dėsto japonų kalbą ir veda kūrybines dirbtuves.

„Sibiro haiku“ rašytoja J. Vilė pagrindinio knygos herojaus – dešimtmečio berniuko – lūpomis perpasakojo savo tėvo Algimanto Stakėno tremties istoriją. Per ją atskleidžiamas ne vieno mažamečio likimas – išgyvenimų tremtyje kančias savo širdyje nešioja dauguma lietuvių. Knyga išleista 2017 metais (pakartota 2018 metais.).

Kultūros ministerijos organizuojamame „Knygos meno“ konkurse šios knygos dailininkei L. Itagaki paskirta pagrindinė Metų premija už inovatyvų aktualios temos pateikimą, taiklų šrifto panaudojimą, jo dermę su įtaigiomis iliustracijomis knygoje.