Lietuvos nacionalinės operos naujasis meno šefas: plokite, prašau!
Ar­tė­jant kon­cer­tui „De­di­ka­ci­ja“ Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ope­ros ir ba­le­to tea­tras su­pa­žin­di­no su nau­juo­ju Ope­ros me­no va­do­vu ita­lu Ses­to Qua­tri­ni. Tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis di­ri­gen­tas ir kom­po­zi­to­rius at­sklei­dė, ko­kių per­mai­nų im­sis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je ope­ro­je.

Sesto tiesiog pulsuoja entuziazmu, nenustygsta vietoje. Nors sako esąs ne žodžių, o muzikos žmogus, noro išsisakyti turi už kelis. Išmaniojoje eroje, kai pasaulis toks skaitmenizuotas ir pilnas robotų, italas teigia pats besijaučiantis kaip robotas – daug keliauja, skraido iš vieno miesto į kitą, iš šalies į šalį. Bet niekad – pro šalį.

„Opera – tai gyvybė. Joje atsiskleidžia ir yra išgyvenami visi žmogaus jausmai“, – sakė LNOBT Operos vadovas – pirmasis užsienietis šiose pareigose.

Spalio 25 dieną per koncertą „Dedikacija“, skirtą lietuvių tenoro Virgilijaus Noreikos (1935–2018) atminimui, italas pirmąkart pasirodys publikai kaip LNOBT operos meno vadovas.

Chef d‘orchestre

S. Quatrini gimė 1984 metais Romoje, pasiturinčioje šeimoje. Nuo penkerių mokėsi pūsti trimitą ir septyniolikos baigė Akvilos muzikos konservatoriją.

Tada pasirinko teisės studijas, bet nepamiršo ir muzikos – lygia greta studijavo kompoziciją. Po 12 kompozicijos studijų metų suprato, kad joks kitas dirigentas nepadiriguos jo kūrinio geriau už jį patį. Todėl įgijęs kompozitoriaus diplomą ryžosi tapti dirigentu ir baigė Milano Claudio Abbado muzikos mokyklą.

Jei nebūtų siekęs tapti „chef d‘orchestre“, mėgintų tapti „chef de cuisine“: „Man patinka gaminti ir mėgautis valgiais. Ieškočiau galimybės Romos centre atidaryti mažytį restoraną, kasdien lankytis šviežienų turguje, gaminti patiekalus svečiams ir klausytis klasikos.“

Italas žada mokytis lietuvių kalbos ir po truputį tai daro, kai tik gali įterpdamas „prašau, prašau“, „ačiū“.

Prašė nenustebti

Kalbėdamas apie ateities viziją S. Quatrini teigė, esą teatro operinė kultūra yra pasiekusi aukščiausio meistriškumo. Jis išsakė norą atverti teatrą tiek fiziniu, tiek ir meniniu požiūriu.

„Norėčiau teatro, kurio durys niekada neužsidaro. Jame turėtų virti gyvenimas – veikti knygynas, dovanų parduotuvėlė, galbūt net restoranas. Kad ir jauni žmonės čia ateitų susitikti, patirti teatrą. Turėtume jiems parodyti, kaip kuriama opera – nuo pradžių iki premjeros“, – kalbėjo S. Quatrini.

Meno vadovas taip pat brėžė keliaujančio teatro viziją. „Galbūt regionuose žmonės neturi galimybių sumokėti 50 eurų už bilietus ir apsilankyti Vilniuje. Todėl turime patys atvažiuoti pas juos: nugabenti operą vilkiku, atverti jį ir parodyti vaidinimą. Juk mes – Nacionalinė opera, visų Lietuvos gyventojų opera“, – sakė Sesto.

Operos solistai, dirigentai nuolat keičiasi, atvažiuoja ir iškeliauja, užleisdami vietą kitiems. Todėl, pasak S. Quatrini, labai svarbus, bene pagrindinis vaidmuo tenka teatro orkestrui ir chorui, jų meistriškumo stiprinimui.

„Be orkestro ir choro teatras tiesiog negalėtų egzistuoti – jie nepakeičiami. Tad nenustebkite, prašau, kai kito sezono repertuare pamatysite šešis simfoninius ir choro koncertus“, – nustebino italas.

Reikalauja aplodismentų

Anot S. Quatrini, LNOBT repertuare labai trūksta „Aidos“. Teatro scena didelė, puikiai tinka šiam veikalui. Italas pasigenda ir Richardo Strausso „Rožės kavalieriaus“, ir „Don Žuano“, kurį, jo tvirtinimu, parašė ne Wolfgangas A. Mozartas, o pats ponas Dievas. Repertuare jis norėtų matyti kuo daugiau itališkų bel canto operų, taip pat baroko teatro spektaklių.

Galiausia Operos meno vadovas ragino klausytojus nuolat lepinti atlikėjus aplodismentais – jie teatre nėra uždrausti. „Čia ne filharmonija, kur ne laiku paploję klausytojai nužvelgiami kaip keistuoliai. Patiko arija, solo partija, interpretacija – plokite! Žinokite, jūsų aplodismentais mes tik ir esame gyvi“, – pabrėžė S. Quatrini ir pakvietė į atvirą LNOBT orkestro repeticiją.

Dedikacija mokytojui

Lietuvos nacionalinėje operoje S. Quatrini pirmąkart išvydome 2016 metais. Jis dirigavo latvių operos žvaigždės Kristinės Opolais gala koncerte. 2017 metais dirigentas sugrįžo į teatrą kaip Vincenzo Bellini operos „Kapulečiai ir Montekiai“ pastatymo muzikos vadovas.

Italas sudarė koncerto „Dedikacija“ programą. Pirmoje dalyje skambės Piotro Čaikovskio Penktoji simfonija e-moll, op. 64. Antroje koncerto dalyje scenoje pasirodys trys V. Noreikos išugdyti ir šiuo metu žymiuose pasaulio teatruose dainuojantys lietuvių tenorai – Kristian Benedikt (Vaidas Vyšniauskas), Algirdas Drevinskas ir Merūnas Vitulskis. Jie atliks gražiausias G. Verdi, G. Puccini ir P. Čaikovskio operų arijas.