Lietuvos miestuose vyks Gatvės muzikos diena ir Muziejų naktis
Šeš­ta­die­nį Lie­tu­vos mies­tuo­se vyks du tra­di­ci­niai ren­gi­niai: die­ną vie­šo­sio­se erd­vė­se vyks Gat­vės mu­zi­kos die­na, o va­ka­re ir nak­tį ap­lan­ky­ti eks­po­zi­ci­jas kvies Mu­zie­jų nak­tis.

Gatvės muzikos dienos svetainėje internete skelbiamais duomenimis, Vilniuje vyks per 170 pasirodymų, Klaipėdoje – 45, Mažeikiuose – 32, Kaune ir Šiauliuose – po 17 pasirodymų. Gatvės muzikos dieną pasirodymai numatyti iš viso 21-ame Lietuvos mieste.

„Lietuvos geležinkeliai“ užsiregistravusius dalyvauti šioje šventėje gatvės muzikantus į renginius veš nemokamai, be to, jie raginami kelionių metu drauge su kitais muzikantais surengti pasirodymus traukinių keleiviams ir kontrolieriams.

Renginys tradiciškai pasibaigs būgnų eisena Vilniuje.

Gatvės muzikos diena pirmąjį kartą surengta 2007 metais. Šventės metu profesionalūs muzikantai ir mėgėjai išeina į Lietuvos miestų gatves, kiemus, skverus ir aikštes, kur atliekama įvairi muzika bei su ja susiję performansai.

Šeštadienį taip pat suplanuotos programos daugelyje Lietuvos muziejų ir galerijų. Nuo 2005-ųjų organizuojama Muziejų naktimi siekiama gyventojus su muziejais supažindinti vakare ir naktį – tokiu metu, kai paprastai eksponatai ilsisi tamsoje.

Visi Muziejų nakties renginiai nemokami.