Lietuvos kamerinis orkestras koncertuos Kinijoje
To­ly­džio stip­rė­jant ir ple­čian­tis Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos kul­tū­ros mai­nams, gas­tro­lių į šią ša­lį vis daž­niau vyks­ta gar­sūs mū­sų ša­lies mu­zi­kos at­li­kė­jai. Lap­kri­čio 1–5 d. Ki­ni­jo­je gas­tro­liuos vie­nas žy­miau­sių pa­sau­ly­je Lie­tu­vos mu­zi­kos ko­lek­ty­vų – Lie­tu­vos ka­me­ri­nis or­kes­tras (LKO).

Pasak Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktorės Rūtos Prusevičienės, tai išskirtinės Filharmonijos rengiamos gastrolės: „Nors Lietuvos kamerinis orkestras Kinijoje jau yra gastroliavęs, bet štai 20-ajame, jubiliejiniame Šanchajaus menų festivalyje koncertuos pirmą kartą. Lietuvos nacionalinė filharmonija ir Šanchajaus menų festivalis bendradarbiauja jau nuo 2006-ųjų. Šįmet festivalio prezidentė Catherine Wang lankėsi Lietuvoje, o spalio mėn. Šanchajuje bus pasirašyta dvišalė sutartis, kuri paskatins dar aktyviau organizuoti Lietuvos ir Kinijos muzikos kolektyvų, vadybininkų bei ekspertų mainus.“

LKO gastrolių programoje lapkričio 1–5 d. numatyti penki koncertai – keturi jų skambės Šanchajuje ir vienas Usyje (Wuxi). Bus atliktos dvi įvairių kompozitorių muzikos programos. Lietuvos kameriniam orkestrui (meno vadovas Sergejus Krylovas) gastrolėse diriguos maestro Robertas Šervenikas. Su orkestru solo smuiku grieš Kelno muzikos akademijos išugdytas talentingas jaunas virtuozas Romanas Kimas.

Lapkričio 1 d. Šanchajaus „Hongqiao“ meno centre ir lapkričio 2 d. Šanchajaus miesto lauko erdvėje, vadinamojoje „Urban Music Lawn“, LKO atliks Ye Guohui, Algirdo Martinaičio, Balio Dvariono, Xiaogang Ye, Piotro Čaikovskio, Jono Tamulionio kūrinius. O lapkričio 3 d. Usio didžiojo teatro (Wuxi Grand Theater) salėje, lapkričio 4 d. Šanchajaus simfoninės muzikos salėje ir lapkričio 5 d. Šanchajaus konservatorijoje skambės Algirdo Martinaičio, Ye Guohui, Giuseppe’s Tartini, Giuseppe’s Verdi (tiksliau – Romano Kimo variacijos G. Verdi „Traviatos“ temomis), Niccolo Paganini, Xiaogang Ye, Piotro Čaikovskio ir Jono Tamulionio opusai.

Dar vieną koncertą Šanchajuje surengs LKO muzikantų kvartetas – Džeraldas Bidva (smuikas), Kostas Tumosa (smuikas), Jurgis Juozapaitis (altas) ir Rokas Vaitkevičius (violončelė). Lapkričio 2 d. Šanchajaus universitete kvartetas grieš Dmitrijaus Šostakovičiaus, Philipo Glasso, Josepho Haydno, Giedriaus Kuprevičiaus ir Davido Balakrishnano kūrinių programą.