Lietuvių projektas – tarp geriausių
Lie­tu­vių ar­chi­tek­to Man­to Ma­zi­liaus­ko idė­ja pel­nė tre­čią vie­tą tarp­tau­ti­nia­me kon­kur­se – vie­no­je Briu­se­lio aikš­čių to­ta­li­ta­riz­mo au­koms at­min­ti jis pa­siū­lė pa­sta­ty­ti su­suk­tą po­pie­riaus la­pą vaiz­duo­jan­tį pa­mink­lą, ku­ria­me bū­tų ma­to­mos iš­trau­kos iš nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių laiš­kų.

M. Maziliausko kartu su bendradarbiais Povilu Šoriu ir Gitana Stankiene pristatytas projektas „Baltas Lapas – Sielos Namas“ dalyvavo konkurse, kuriame buvo renkamas paminklas Jeano Rey aikštei Europos institucijų kvartale Briuselyje. Konkurse nugalėjo britų darbas „Laiko aidas“, antri liko olandai su projektu „Atminties žvaigždynas“.

Konkursu buvo siekiama išrinkti paminklą visų XX amžiaus totalitarinių režimų Europoje aukoms. M. Maziliausko teigimu, jo projekte svarbiausia yra baltumas ir šviesa.

„Tai yra tarsi balto lapo ritinys, kurio visoje struktūroje kiaurraščio reljefu išrašyti laiškai, pro juos srūva šviesa – tarsi vilties, atsinaujinimo simbolis. Laiškai yra iš įvairių vietų: Sibiro, Vokietijos koncentracijos stovyklų, žydų, anglų, rusų, lietuvių kalbomis“, – pasakojo architektas. Pasiekta trečia vieta šiame konkurse jam – labai svarbus laimėjimas.

„Man tai labai geras įvertinimas (...). Pasaulinių memorialų ir aikščių konkursuose tai labai retas laimėjimas ir pačiai Lietuvai“, – dėstė M. Maziliauskas.

Iš viso į konkursą registravosi 67 autoriai, buvo pristatyti 39 idėjiniai pasiūlymai. Dešimt geriausių konkurso darbų balandžio pabaigoje bus pristatyti parodoje Europos Parlamente. Konkursą organizavo Europos atminties ir sąžinės platforma, suburta siekiant skleisti informaciją bei rinkti ir analizuoti medžiagą apie totalitarinius režimus. Ji vienija 57 institucijas ir organizacijas iš 20 šalių.