Lietuvių kino klasikos savaitgalis
Bir­že­lio 1–3 die­no­mis Vil­niaus, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio ir Va­rė­nos pen­kiuo­se ki­no tea­truo­se bus su­reng­ta po tris ne­mo­ka­mus lie­tu­viš­kų fil­mų sean­sus.

Filmus iš Lietuvos kino centro pasiūlyto 10 restauruotų filmų sąrašo rinkosi patys prie šios akcijos prisijungę kino teatrai bei kino sales turinčios įstaigos: „Pasaka“ ir „Skalvija“ Vilniuje, „ArleKinas“ Klaipėdoje, „Garsas“ Panevėžyje ir Varėnos kultūros centras. Jų programose numatyta parodyti Vytauto Žalakevičiaus filmus „Adomas nori būti žmogumi“ (1959) ir „Niekas nenorėjo mirti“ (1966), Algirdo Dausos ir Almanto Grikevičiaus filmą „Jausmai“ (1968), Arūno Žebriūno filmus „Gražuolė“ (1969) ir „Velnio nuotaka“ (1974), Algirdo Aramino filmą „Maža išpažintis“ (1971), Raimondo Vabalo istorinę dramą „Skrydis per Atlantą“ (1983) ir Raimundo Banionio filmą „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (1990).

Tokio masto kino sklaidos projektas Lietuvoje, kai nacionalinis kino paveldas pristatomas vienu metu keliuose šalies kino teatruose, yra organizuojamas pirmąjį kartą. Kovo mėnesį, restauravus populiariausią lietuviško vaidybinio kino istorijoje R. Vabalo filmą „Skrydis per Atlantą“, nemokami seansai kvietė Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos gyventojus, o iki tol vieši pristatymai visuomenei vyko tik sostinėje.