Lietuvių dirigentas Miunchene sulaukė puikių vertinimų
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) mu­zi­kos va­do­vas Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas – daž­nas sve­čias Miun­che­ne, kur Ba­va­ri­jos vals­ty­bi­nė­je ope­ro­je di­ri­guo­ja ba­le­to spek­tak­lius „Ži­zel“, „Ro­meo ir Džul­je­ta“, „A­na Ka­re­ni­na“. Pa­sta­ro­jo prem­je­ra Vo­kie­ti­jo­je bu­vo pri­sta­ty­ta per­nai lap­kri­tį.

Vokiečio Christiano Spucko „Ana Karenina“ – tai ne gerai žinomas rusų kompozitoriaus Rodiono Ščedrino baletas, o paties choreografo sudėliota originali muzikinė kompozicija, kurioje skamba Sergejaus Rachmaninovo, Witoldo Lutoslawskio ir dviejų Gruzijos kompozitorių kūriniai. Šio baleto pasaulinė premjera 2014 metais įvyko Ciuricho baleto trupėje, kurios meno vadovas yra pats Ch. Spuckas. Vėliau pastatymas buvo perkeltas į Maskvos akademinį Konstantino Stanislavskio ir Vladimiro Nemirovičiaus-Dančenkos muzikinį teatrą, taip pat į Norvegijos nacionalinio baleto trupę Osle ir į Korėjos nacionalinio baleto trupę Seule.

Tad Bavarijos valstybinis baletas – jau penktoji Ch. Spucko „Aną Kareniną“ pasirinkusi trupė. Būtent ji pernai buvo pripažinta geriausia baleto trupe Vokietijoje. Jau antrą sezoną jai vadovauja iš Tbilisio kilęs žymus šokėjas Igoris Zelenskis. Šioje trupėje – daug ryškių solistų, vienas jų – kubietis Osielis Gouneo prieš metus šoko naujametiniame „Don Kichoto“ spektaklyje LNOBT.

Vokiečių kritikai entuziastingai įvertino ne tik premjeros šokėjus, bet ir lietuvių dirigento indėlį į baleto pastatymą.

Vokiečių kritikai entuziastingai įvertino ne tik premjerinės „Anos Kareninos“ šokėjus, bet ir lietuvių dirigento indėlį į baleto pastatymą. „Diriguodamas Bavarijos valstybiniam orkestrui, R. Šervenikas pademonstravo ryžtą ir drąsą. Jis puikiai sujungė visiškai skirtingus, bet Ch. Spucko sumaniai parinktus kūrinius, kuriuos vienijo tik solinis instrumentas – fortepijonas. Dirigentas pademonstravo romantišką S. Rachmaninovo muzikos jausmų potvynį, triukšminga W. Lutoslawskio ritmine aleatorika atskleidė tikrus ir įsivaizduojamus meilės iki „grabo lentos“ vargus. Bravo už tokį dirigavimą!“ – po „Anos Kareninos“ premjeros dienraščio „Suddeutsche Zeitung“ recenzijoje džiūgavo teatro kritikė Eva-Elisabeth Fischer.

Lietuvių dirigento pasirodymas neliko nepastebėtas ir tarptautinio tinklalapio operaworld.net recenzento Luco Rogerio. Šis kritikas taip pat atkreipė dėmesį, jog „spektaklio muzikos vadovo R. Šerveniko preciziškas ir kompetentingas dirigavimas raiškiai perteikė itin kontrastingą balete skambėjusių muzikos kūrinių prigimtį“.