Lietuviškuoju Caruso pramintas Antanas Zakarauskas Vilniaus publiką šildys italų klasika
Spa­lio 27 die­ną sos­ti­nės Šv. Ko­try­nos baž­ny­čio­je vyks ope­ros so­lis­to, te­no­ro An­ta­no Za­ka­raus­ko kon­cer­tas „L'INI­ZIO“, ku­ria­me jis at­liks ir due­tus su sop­ra­nu Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­te. A. Za­ka­raus­kas ža­da grakš­čią ita­lų kla­si­kos prog­ra­mą, į ją įtrau­kė ir šiuo me­tu re­čiau Lie­tu­vos ope­ros tea­truo­se skam­ban­čius kū­ri­nius: ari­jas iš Um­ber­to Gior­da­no „Fe­do­ros“, Giu­sep­pe's Ver­džio „Ai­dos“, Rug­ge­ro Leon­ca­val­lo „Pa­ja­cų“, Pie­tro Mas­cag­nio „Kai­miš­kos gar­bės“.

Klasikai – nauji atspalviai

Dar neseniai viename interviu A. Zakarauskas sakė norintis klasikos šedevrams suteikti naujų atspalvių, kad jie nuskambėtų kiek kitaip: „Kiekvieną kartą siekiu pateikti savo interpretaciją – ant natų uždėti tai, ką išjaučiau šiandien“.

A. Zakarauskas su ilgamete sielos drauge ir mecenate Natalia_P. Chapanis, kurios šį rudenį neteko.

Dabar solistas prisipažįsta, jog koncertas „L'INIZIO“ jam bus ypač jautrus. „Ruošiantis šiam koncertui, netikėtai atsirado šviesus ilgesys“, – priduria A. Zakarauskas. Rugsėjo gale, kuomet Antanas Vilniuje repetavo, jį pasiekė žinia, kad Sidnėjuje mirė jo mecenatė ir sielos draugė, psichologijos ir filosofijos profesorė Natalia P. Chapanis. Dėl netikėtos ir liūdnos kelionės į Australiją operos solistas turėjo spalio 5 d. planuotą koncertą „L'INIZIO“ Vilniuje perkelti į spalio 27 d.

„Ponia Natalia buvo mano australiška mama, kuri mane, gyvenantį toli nuo namų, palaikė ir laimingomis, ir sunkiomis akimirkomis. Ji buvo operos mylėtoja, per gyvenimą sukaupusi didelę įrašų kolekciją. Su ja operos solistams diskutuoti būdavo labai malonu, kadangi ji giliai išmanė šį muzikos meną“, – pasakoja Australijoje 13 metų gyvenęs ir ten išskirtinio talento statusą pelnęs A. Zakarauskas.

Pradžia – Italija

Už karjeros etapą Australijoje, kur jis artimu metu grįš ruoštis Lohengrino vaidmeniui, A. Zakarauskas jaučiasi dėkingas Italijai. Tad ir koncerto pavadinimas „L'INIZIO“ – simbolinis. Iš italų k. išvertus šis žodis reiškia pradžią.

„Italija – mano didysis įkvėpimas. Ten gyvendamas supratau, kad noriu likti su muzika ir operoje, nors lig tol daug dvejojau, svarsčiau apie prancūzų kalbos studijas, net galvojau pasirinkti kunigo kelią“, – primena A. Zakarauskas.

Baigęs chorinio dirigavimo studijas Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje, jis, septyniolikmetis, vienas išskrido į Romą vasarai pasimokyti italų kalbos. Jaunuolį iš ką tik Nepriklausomybę atgavusios Lietuvos Italija taip sužavėjo, kad jis ėmė ieškoti galimybių ten likti ir gavo stipendiją dirigavimo ir grigališkojo giedojimo studijoms Popiežiškajame Šventosios muzikos institute.

Ir į tarptautinę sceną A. Zakarauskas pirmą kartą žengė Italijoje – festivalyje „Saraceno d'Oro“ („Auksinis saracėnas“). Įgijęs daugiau patirties jaunasis operos solistas tobulinosi ir karjerą tęsė Australijoje.

2012 m. Antanas į Lietuvą grįžo kelių mėnesių atostogoms, bet pasiliko ilgesniam laikui – dėl magistrantūros studijų pas profesorę Sigutę Stonytę. Per pertrauką tarp gastrolių A. Zakarauskas dalyvavo ir LRT muzikiniame projekte „Auksinis balsas“.

Šiuo metu jis, kaip pats sako, muzikos atlikime pereina „prie sunkesnės artilerijos“. Spalio 20 d. A. Zakarauskas pirmą kartą dalyvavo Austrijoje, Zalcburge, rengtame fetsivalyje „Oper im Berg Festival“, kuris skirtas Luciano Pavaročio atminimui. Nuo 2009 m. šio festivalio globėja – operos primadona Grace Bumbry. Renginio organizatoriai A. Zakarauską praminė lietuviškuoju Caruso – dėl tembro, balso emisijos ir dainavimo manieros panašumo.