Lietuviški šimtmečio hitai
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je Kris­tu­po va­sa­ros fes­ti­va­ly­je gra­žiau­sias lie­tu­viš­kas šimt­me­čio dai­nas pri­sta­tys at­li­kė­ja Jo­man­tė Šle­žai­tė ir pia­nis­tas Vaid­rius Smi­lins­kas. Kon­cer­to „De­šimt Lie­tu­vų“ prog­ra­mo­je skam­bės per de­šimt de­šimt­me­čių (1918–2018) pa­gal lie­tu­vių poe­tų teks­tus par­ašy­tos lie­tu­vių kom­po­zi­to­rių dai­nos.

Dainininkė Jomantė Šležaitė prisipažino, kad galvojant, kaip paminėti neeilinę Lietuvos sukaktį, gimė mintis surengti koncertą, kuriame skambėtų lietuviški šimtmečio hitai. „Būtent tie, kurių melodijas dauguma žino, mėgsta ir niūniuoja. Kadangi lietuviškos muzikos savo repertuare turėjau itin mažai, šis projektas leido susipažinti su mūsų tautos muzikos lobynu, – sakė J. Šelžaitė. – Koncerto idėja – klausytojui pateikti dešimties dešimtmečių gražiausias bei žymiausias to meto dainas, atskleisti tuometes madas, supažindinti su lietuviškos muzikos istorija. Savo koncertuose visada kalbu pati, šis pasirodymas – ne išimtis. Tikiuosi, jog papasakosiu įdomių, nežinomų faktų apie atliekamus kūrinius, kurių spektras bus itin platus“.

Koncerto programoje skambės tokie kūriniai kaip Algimanto Raudonikio „Švelnumas“, Benjamino Gorbulskio „Mėlynos gatvelės“, Balio Dvariono „Žvaigždutė“, Zitos Bružaitės „Elegija“ ir daugelis kitų.

Artimos dainos

„Visa programa man ypač brangi. Dainos, kurias atliksime, artimos savo muzikinėmis prasmėmis bei tekstais. Koncerto pradžioje nuskambės Aleksandro Kačanausko daina „Vakaro smuikas“. Ji man ypatinga, simbolinė, nes tai – debiutinis kūrinys „Dainų dainelės“ konkurse ir pirmųjų žingsnių link didžiosios scenos priminimas. Dabar pastebiu visai kitus šios dainos niunasus. Taip pat atradau save lietuviškos estrados amplua. Tokia muzika priimtina mano skoniui, o ir jos atlikimas tapo iššūkiu pačiai sau. Dainos žanro vokalinė technika visiškai skiriasi nuo operos arijų ar rusiškų romansų atlikimo“, – kalbėjo koncerto „Dešimt Lietuvų“ programą drauge su pianistu V. Smilinsku ruošusi J. Šležaitė.

Iš Tauragės kilusi ir daug keliaujanti dainininkė save laiko patriote: „Man gera gyventi Lietuvoje, kalbėti mūsų kalba, puoselėti tik mūsų šaliai būdingas tradicijas. Lietuva yra turtinga šalis. Stiprių, gabių žmonių šalis. Ir aš visada didžiuojuosi, kad esu lietuvė, nes čia mano gimtinė, namai, kurie visada laukia. Tik nuo mūsų visų priklauso šalies ateitis bei mūsų gerovė.“

Apie lietuvybę

Paklausta, ar nekyla mintis palikti gimtinę, J. Šležaitė sako save laikanti atviru iššūkiams žmogumi: „Man visur įdomu, kur tuo metu būnu, bet širdyje esu tai, kas esu. Esu lietuvė plačiame pasaulyje, o paklausta iš kur esu, visada pasakau: iš Lietuvos. Mažos šalies prie Baltijos krantų, kur daug miškų, ežerų ir kur norisi sugrįžti.“

Lietuvos valstybingumo šimtmečio akivaizdoje vis daugiau kalbama apie lietuviškų tradicijų svarbą, jų puoselėjimą. Anot atlikėjos, viskas prasideda šeimoje – auklėjimas, požiūrio į gyvenimą bei vertybių formavimas, taip pat tautiškumo ugdymas.

„Šeimoje nebūdavo atskiros kalbos apie lietuvybę, ji tiesiog jau yra viduje. Teko gyventi Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur ypač pasijuto tėvynės ilgesys, suvokimas, kas yra Lietuva. Nuostabiausia matyti žmones kelis dešimtmečius gyvenančius svečioje šalyje, kurie dar labiau, negu gimtoje šalyje gyvenantys lietuviai, saugo savo identitetą, kurie kalba lietuviškai be menkiausio akcento, kurie supažindina savo vaikus su papročiais ir tradicijomis. Tai yra pavyzdys kiekvienam“, – sakė J. Šležaitė.

Per dešimt dešimtmečių parašyti rinktiniai kūriniai, atskleisiantys lietuviškos muzikos grožį, skambės rugpjūčio 22 d., trečiadienį, 19 val. Šv. Kotrynos bažnyčioje.