Lietuviška „Sengirė“ tarptautinę auditoriją žavi be žodžių
An­tra­sis Min­dau­go Su­rvi­los fil­mas „Sen­gi­rė“ sėk­min­gai lan­ko­si tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se. Ke­lio­nę pra­dė­jęs pa­sau­li­ne prem­je­ra pres­ti­ži­nia­me ID­FA fes­ti­va­ly­je Ams­ter­da­me, šį­kart fil­mas įtrauk­tas į di­džiau­sio do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­lio Skan­di­na­vi­jos re­gio­ne CPH:DOX prog­ra­mą.

„Sengirė“ rodoma specialioje festivalio programoje CPH:SCIENCE, ji skirta filmams, nagrinėjantiems su mokslu ir technologijomis susijusias temas. Į šią programą atrenkami dokumentiniai filmai ir medijos projektai. Programos sudarytojų nuomone, Mindaugo Survilos dokumentinė poema yra vertinga ne tik menine, bet ir moksline prasme, nes skatina atkreipti dėmesį į išlikusius seniausius miškus ir juose gyvenančius gyvūnus.

„Toks festivalio rengėjų sprendimas iš pradžių mane nustebino. Juk filme nėra jokio užkadrinio balso, kuris kalbėtų apie gamtosaugines ar mokslines problemas. Džiaugiuosi, kad tai, ką norėjau perduoti vaizdu – rūpestį gamta, pasirodo, galima pajusti ir be jokių žodžių“, – teigė režisierius M. Survila.

Filmas „Sengirė“

Po filmo premjeros Danijoje vienas festivalio rengėjų Larsas Rønnow Torpas neslėpė nuostabos: „Tiesą sakant, niekada nesitikėjau, kad taip gali įtraukti filmas be žodžių ir be muzikos. Puikiai nufilmuota, puikus garso takelis. Absoliučiai fantastiškas filmas!“

Dokumentinės juostos režisierius M. Survila labai džiaugiasi tarptautiniu pripažinimu. Vis dėlto teigia, kad jam didžiausias ir svarbiausias įvertinimas – lietuviškos auditorijos susidomėjimas. „Filmą kūrėme ne užsieniečiams, o, visų pirma, lietuviams apie Lietuvos miškus. Labai nekantriai laukiu pirmųjų žiūrovų reakcijos“, – sakė režisierius.

Nuo 2003 metų CPH:DOX festivalis greitai augo ir tapo vienu didžiausiu Europos dokumentinių filmų renginiu, pritraukiančiu labai įvairaus žanro filmus. Festivalį per 11 dienų aplanko beveik 100 tūkst. žiūrovų.

Filmui „Sengirė“ taip pat suteikta garbė būti „Kino pavasario“ uždarymo filmu. Lietuvoje dokumentinę poemą bus galima išvysti daugelyje Lietuvos kino teatrų nuo kovo 29 dienos.

Plačiau apie filmą.