Lietuvis, įamžinęs Maidaną: „Pirmas akimirkas negalėjau fotografuoti. Emocijos ėmė viršų“
Su­ži­no­jęs, kad Ukrai­nos Mai­da­ne va­sa­rio 18 ir 19 die­no­mis žu­vo daug žmo­nių, lie­tu­vių žur­na­lis­tas ir fo­tog­ra­fas Leo­nar­das Skirps­tas sė­do į lėk­tu­vą ir iš­skri­do į Ki­je­vą. Jis bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad svar­bu įam­žin­ti Mai­da­ną, juo­lab, kad tie įvy­kiai jam pri­mi­nė lie­tu­viš­ką Sau­sio 13-ąją. Tai bu­vo prieš pen­ke­rius me­tus.

2014 metų vasarį ukrainiečius sukrėtę įvykiai – viena skaudžiausių šiuolaikinės istorijos dėmių. Prieš penkerius metus vasario 18 dieną centrinėje Kijevo aikštėje, kurioje keletą mėnesių ūžė prieš šalies prezidentą nukreipti protestai, prasidėjo valdžios sankcionuotos masinės žudynės. Ir nors iki tos dienos Euromaidane jau buvo žuvę dešimt žmonių, būtent vasario 18–20 dienomis snaiperių kulkos nutraukė 76 gyvybes. Vėliau nuo patirtų sužeidimų mirė dar 15 protestuotojų. Netrukus juos imta vadinti „Dangiškąja šimtine“. Minint penktąsias Maidano žudynių metines Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaryta žurnalisto ir fotografo Leonardo Skirpsto fotografijų paroda „Maidanas, 2014-ųjų vasaris“.

Maidanas, 2014-ųjų vasaris. Leonardo Skirpsto nuotrauka

Be neperšaunamos liemenės ir šalmo

Kaip LŽ sakė L. Skirpstas, tą žiemą kelionę į Kijevą lėmė sutapimas. Tuo metu jis ruošė parodą apie Sausio 13-osios įvykius. Svarstė, kaip ją pavadinti. Apsilankė pas rašytoją Kazį Sają ir kartu peržiūrinėjo nuotraukas, galvodami apie parodos pavadinimą.

„Leonardai, būtų gerai tą parodą nuvežti į Ukrainą, palaikyti ukrainiečių dvasią, parodyti jiems, kas vyko pas mus“, – pasakė rašytojas.

Po kokio mėnesio, kai situacija Kijeve dar labiau paaštrėjo, kai pasklido žinia, kad Maidane žuvo žmonės, L. Skirpstas suprato: reikia ten važiuoti, bet ne fotografijos parodą vežti, o įamžinti įvykius. Kaip nusprendė, taip padarė, nors dėl galimų pavojų tokiai minčiai nepritarė nei draugai, nei namiškiai.

Fotografas išskrido į Kijevą. Jis prisiminė, kad lėktuvas buvo pustuštis.

Tuometis Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas. Leonardo Skirpsto nuotrauka

Ukrainos sostinėje L. Skirpstas pirmiausia apsilankė Lietuvos ambasadoje. Tuometis ambasadorius Petras Vaitiekūnas paklausė, ar fotografas turi neperšaunamą liemenę ir šalmą su ženklais, kad yra žiniasklaidos atstovas. Nieko tokio jis neturėjo. „O jūs žinote, kur atvykote?“ – pasiteiravo diplomatas.

„Tada pirmą kartą apėmė šiurpuliukai“, – LŽ prisiminė L. Skirpstas. Mat tokie klausimai atskleidė apie galimas rizikas, siekiant įamžinti įvykius Kijeve.

Vienybės jausmas

Tiesiai iš Lietuvos ambasados L. Skirpstas nuvažiavo į Maidaną. Jau buvo sutemę. „Vaizdas ir dabar ryškus atmintyje... Gatvėje, kurioje žuvo žmonės, – kalnai gėlių. Vietos, kuriose liko kraujo, buvo uždengtos gėlėmis, – pasakojo jis. – Pirmas akimirkas negalėjau fotografuoti. Emocijos ėmė viršų.“

Pačioje Maidano teritorijoje tvyrojo vienybės jausmas. Maistas buvo verdamas dideliuose katiluose, kad daugeliui užtektų pasisotinti. Buvo dalijami sumuštiniai ir kitoks maistas bei gėrimai. Stovėjo palapinės, kuriose žmonės ir nakvodavo. Vyrai, žaidžiantys šachmatais, atrodė lyg įprasto gyvenimo scena.

Maidanas, 2014-ųjų vasaris. Leonardo Skirpsto nuotrauka

Maidane skambėdavo muzika. L. Skirpstas matė ir įamžino Ukrainos vėliavos spalvomis nudažytą pianiną, prie kurio prisėdusi skambino mergina. Kitą kartą matė grojantį berniuką, vos pasiekiantį pianino pedalus.

Lietuvį jaudino ir bendravimas su ukrainiečiais Maidane. Šie jį stabdydavo, sužinoję, kad atvyko iš Lietuvos, kalbindavo, apkabindavo, susigraudindavo. Maidane jis matė ne vieną lietuvišką trispalvę. „Didžiavausi, kad esu iš Lietuvos“, – sakė L. Skirpstas.

Maidanas, 2014-ųjų vasaris. Leonardo Skirpsto nuotrauka

Nežinia, savi ar provokatoriai

Neperšaunamos liemenės ir šalmo L. Skirpstas taip ir nesusiorganizavo, teigė, kad jei kas nors šaudytų, tai nepadėtų. „Mačiau peršautus šalmus, – sakė jis. – Snaiperiai šaudė sąmoningai.“ Fotografas teigė baimės nejautęs, nors suprato, kad gali būti provokacijų, ypač esant toliau nuo Maidano.

Maidanas, 2014-ųjų vasaris. Leonardo Skirpsto nuotrauka

Ukrainiečiai jį perspėjo, kad, išeidamas iš Maidano teritorijos, nusiimtų Ukrainos vėliavos spalvų juostelę. Be to, sutikdavo daug žmonių, ant veidų užsidėjusių kaukes, ginkluotų pagaliais, tad būdavo sunku suprasti, kas jie tokie – gynėjai ar provokatoriai. Viena ukrainietė lietuviui pasakojo, jog sąvartyne radusi lavoną nežinojo, kam apie tai pranešti, kad tirtų, o ne paslėptų. Mat vieni jėgos struktūrų pareigūnai palaikė tuometį prezidentą Viktorą Janukovyčių, kiti – Maidaną.

„Įtampa buvo didžiulė“, – teigė L. Skirpstas.

Maidanas, 2014-ųjų vasaris. Leonardo Skirpsto nuotrauka

Priminė Sausio 13-ąją

Fotografas Kijeve prabuvo kiek mažiau, nei savaitę. Nakvodavo pažįstamų žmonių namuose, dienas leisdavo Maidane.

Kaip pasakojo fotografas, paskutinę buvimo Kijeve dieną einantį metro link jį sustabdė vyriškis. Paklausė, iš kur atvykęs. L. Skirpstas pasakė, kad iš Lietuvos. Vyriškis papasakojo, jog lankėsi mūsų krašte, tada jiedu padiskutavo apie problemas, įvykius. Atsisveikindamas ukrainietis paprašė, kad lietuvis padovanotų trispalvę. Tačiau L. Skirpstas visas lietuviškas vėliavėles buvo išdalijęs. Tad pažadėjo atvežti, kai vėl apsilankys Ukrainoje.

Ukrainiečiai lietuvių fotografą perspėjo, kad, išeidamas iš Maidano teritorijos, nusiimtų Ukrainos vėliavos spalvų juostelę.

Nuo tada praėjo penkeri metai. Fotografas per tą laiką daugiau nebuvo nuvykęs į Kijevą. Vis dėlto tikisi, kad pažadą įgyvendins. „Turiu nuvažiuoti ir nuvežti tam žmogui lietuvišką vėliavą“, – teigė jis. L. Skirpstas turi minčių Kijeve surengti fotografijos parodą apie Maidaną ir pakviesti per anuos įvykius fotografuotus žmones, juolab, kad tada užsirašė jų kontaktus.

Pasak L. Skirpsto, Maidano įvykiai Ukrainoje jam priminė Sausio 13-ąją Lietuvoje, o šiuos įvykius jis taip pat įamžino. Tokie patys jausmai.

L. Skirpsto nuotraukose – ne vienas Lietuvai svarbus įvykis. Sąjūdžio laikais fotografavo Petro Ciziko bado akciją, mitingą Vingio parke, Baltijos kelią, taip pat minėtą Sausio 13-ąją.