Lietuva tęsia pasakojimą tarptautinėje Leipcigo knygų mugėje
„Fort­set­zung Folgt“ / „Pa­sa­ko­ji­mas tę­sia­si“ – to­kiu šū­kiu per­nai Lie­tu­va da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nė­je Leip­ci­go kny­gų mu­gė­je kaip gar­bės vieš­nia. Lie­tu­vos li­te­ra­tū­ros sklai­dos pro­ce­sai Vo­kie­ti­jo­je ne­nu­trūks­ta ir šie­met ko­vo 15–18 die­no­mis vyks­tan­čio­je mu­gė­je.

Buvo pristatyta nauja Kęstučio Kasparavičiaus knyga, o pernykštės sėkmės istorijos ir būsimos publikacijos bus aptartos diskusijoje, taip pat vyks lietuviškosios poezijos vakaras. Nacionaliniame stende – šių metų gražiausių, naujausių lietuviškų knygų, Lietuvos literatūros vertimų į vokiečių ir kitas kalbas kolekcija.

Pernai Leipcige pateikęs savo knygą „Tinginių šalis“ (leidykla „Urachhaus Verlag“), šiemet K. Kasparavičius su tuo pačiu vokiečių leidėju grįžta su „Sodininku Florencijumi“ („Florentius der Gärtner“). Vakar, kovo 15 dieną, autorius, vertėja Saskia Drude ir leidėjas Michaelis Stehle supažindino mugės lankytojus su knyga, o kovo 16 dieną Leipcigo tarptautinėje mokykloje vyksta K. Kasparavičiaus kūrybinės dirbtuvės.

Lietuvos literatūrą jau leidžiantys ar planuojantys tai daryti Vokietijos leidėjai dalysis savo patirtimis ir Leipcigo knygų mugėje vyksiančioje diskusijoje „Ar padeda garbės viešnios statusas knygų mugėse parduoti knygas?“ Intriguojančią Antano Škėmos „Baltos drobulės“ atradimo Vokietijai ir pasauliui istoriją papasakos Sebastianas Guggolzas iš „Guggolz Verlag“. Žurnalo „Sinn und Form“ redaktorius Matthiasas Weicheltas pristatys leidinyje pasirodžiusias Tomo Venclovos esė publikacijas ir artimiausius planus, susijusius su lietuvių literatūra. Leidėjas Torstenas Arendas (leidykla“Wallstein Verlag“), kitais metais išleisiantis Aurimo Švedo ir Irenos Veisaitės pokalbių knygą „Irena Veisaitė. Gyvenimas turėtų būti skaidrus“, dalysis knygos pristatymo Vokietijos rinkai specifika. Diskusiją moderuos pernai Lietuvoje lankęsis „Der Tagesspiegel“ žurnalistas Gregoras Dotzaueris.

Kovo 16 dieną Leipcigo literatūriniame klube „naTo“ vyks lietuviškosios poezijos vakaras, Jame dalyvaus poetas, eseistas Eugenijus Ališanka, muzikas Saulius Petreikis ir vertėja Claudia Sinnig.