Lietuva Europos kino mugėje Berlynalėje: esame pasirengę jūsų iššūkiams
69-asis Ber­ly­no tarp­tau­ti­nis ki­no fes­ti­va­lis yra jau de­vin­ta­sis, kai ja­me vyks­tan­čio­je Eu­ro­pos fil­mų mu­gė­je tarp­tau­ti­nei ki­no in­dus­tri­jai nau­jie­nas pri­sta­to ir Lie­tu­va. Šian­dien pra­si­de­dan­čia­me fes­ti­va­ly­je Lie­tu­vos sten­das lan­ky­to­jus pa­si­tiks šū­kiu „Chal­lan­ge Ac­cep­ted“ ir kvies su­si­pa­žin­ti su kaip nie­kad pa­lan­kioms fil­mų ga­my­bos są­ly­goms Lie­tu­vo­je bei itin ge­rais pa­sta­rų­jų me­tų re­zul­ta­tais.

Kodėl verta filmuoti Lietuvoje? Į šį klausimą Lietuva Berlynalėje atsakys pagerėjusių kino gamybos sąlygų pristatymu, gerosios praktikos pavyzdžiais ir svarbiausiomis kino naujienomis.

Praėjusieji metai Lietuvos kino industrijai buvo rekordiškai geri – sparčiai augo ne tik kinuose apsilankiusių žiūrovų skaičius bei bendrosios pajamos, bet ir Lietuvoje sukurtų filmų skaičius, o nuo šių metų reikšmingai iki 30 procentų išaugo pelno mokesčio lengvata kino gamintojams, rašoma pranešime spaudai.

Palankias filmų gamybos sąlygas Lietuvoje šalies ir užsienio filmų gamintojams sudaranti lengvata galioja jau 5 metus. Iki šių metų ji siekė 20 proc. visų filmo gamybos išlaidų, tačiau nuo 2019 m. lengvata išaugo iki 30 proc. Per pastaruosius kelerius metus lengvatos suteikiamais privalumais jau pasinaudojo 29 užsienio filmų gamintojai (įskaitant tokias kompanijas kaip BBC ar HBO), o vien per 2018-uosius Lietuvoje filmuoti 8 užsienio filmai išleido daugiau nei 45 milijonų eurų kino gamybai. Atvirumas iššūkiams, kuriuos esame pasirengę priimti, – taps Lietuvos stendo akcentu, kviečiant užsienio kino produkciją filmuoti vis geresnes sąlygas suteikiančioje ir naujų kino iššūkių laukiančioje Lietuvoje.

Europos kino mugėje interesantai susipažins su visa industrija, šalyje rengiamais festivaliais, naujausiais lietuviškais filmais. Net 113 naujų lietuviškų kino projektų bus pristatomi Lietuvos kino centro išleistuose 3 naujuose kataloguose: „Lietuviški vaidybiniai filmai 2018–2019“, „Lietuviški dokumentiniai filmai 2018–2019“ ir „Lietuviška animacija ir VR filmai 2015–2019“. Skaitmenines šių leidinių versijas galima rasti ir internete.

Kol Lietuva tarptautinę kino rinką pažindins su perspektyvomis, įdomių pažinčių tikisi ir Lietuvos kino atstovai. Kasmet festivalio metu vykstančiame pradedantiesiems kino kūrėjams skirtame renginyje „Berlinale Talents“ šiemet dalyvaus trys jaunosios lietuvių kino kartos atstovės: kino kūrėja Gerda Paliušytė, režisierė Rūta Kiškytė ir videomenininkė Emilija Skarnulytė. Dalyvavimas šiame renginyje jauniems kūrėjams suteikia ne tik galimybę geriau pažinti tarptautinę kino industrijos rinką, bet ir užmegzti ryšius su kitų šalių kūrėjais, ateityje galinčius išaugti į kūrybinį bendradarbiavimą.

Tarptautinis Berlyno kino festivalis yra vienas reikšmingiausių kino renginių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Jo metu vykstanti Europos filmų mugė, kurioje šalys ir kino industrijos įmonės pristato savo produkciją ir paslaugas, dalyvauja specialiose filmų peržiūrose, dalinasi patirtimi ir susitinka su kolegomis iš viso pasaulio, yra vienas didžiausių tokio pobūdžio renginių pasaulyje.

Lietuvos kino industrijos prisistatymą renginyje finansuoja ir organizuoja Lietuvos kino centras.