Latvijos kompozitoriui – LMTA Garbės medalis
2018 m. ko­vo 22 d. Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jo­je žy­miam Lat­vi­jos kom­po­zi­to­riui ir pia­nis­tui Rai­mon­dui Pa­ului įteik­tas Lie­tu­vos mu­zi­kos ir tea­tro aka­de­mi­jos (LMTA) Gar­bės me­da­lis. 

Šiuo prestižiniu Akademijos apdovanojimu Maestro pagerbtas už ilgametį Baltijos kraštų muzikinio identiteto stiprinimą ir džiazo bei populiariosios muzikos pakylėjimą į aukštosios kultūros dimensiją.

Juozo Karoso salėje vykusiose iškilmėse dalyvavo pats kompozitorius Raimondas Paulas, Latvijos Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje dr. Einaras Semanis, LMTA rektorius prof. Zbignevas Ibelgauptas, LMTA Tarybos pirmininkas Robertas Dargis, Senato pirmininkas prof. Leonidas Melnikas, kiti garbūs svečiai.

Dėkodamas už apdovanojimą, R. Paulas prisiminė, kad 1959 m. baigė analogišką Latvijos aukštąją muzikos mokyklą – tuometę konservatoriją, pasidžiaugė dėl dabartinėje kultūroje vis labiau įsitvirtinančios džiazo muzikos.

Latvijos Respublikos ambasadorius dr. E. Semanis pasidžiaugė dėl apdovanojimo, kuris simboliškai sujungia mūsų šalis, šiemet švenčiančias ir valstybių šimtmetį.

Prof. Artūras Anusauskas paskambino improvizaciją R. Paulo kūrybos motyvais – kompoziciją kino filmo „Ilga kelionė per kopas“ temomis.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Garbės medalis teikiamas LMTA Senato sprendimu.