Latvijos dirigentui – du „Grammy“ apdovanojimai
Los An­dže­le vy­ku­sio­je iš­kil­min­go­je pres­ti­ži­nių mu­zi­ki­nių ap­do­va­no­ji­mų „Gram­my“ tei­ki­mo ce­re­mo­ni­jo­je sek­ma­die­nį dvie­jo­se ka­te­go­ri­jo­se ge­riau­siais bu­vo pri­pa­žin­ti Lat­vi­jos di­ri­gen­tas And­ris Ne­lso­nas su Bos­to­no sim­fo­ni­niu or­kes­tru, skel­bia­ma ofi­cia­lio­je „Gram­my“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

A. Nelsono diriguojamo Bostono simfoninio orkestro 2018 metų liepą išleistas muzikinis albumas „Shostakovich: Symphonies Nos. 4&11“ buvo nominuotas ir laimėjo geriausio klasikinio albumo dizaino bei geriausio orkestrinio atlikimo kategorijose.

A. Nelsonas jau anksčiau dvejus metus iš eilės yra pelnęs „Grammy“ didžiausio orkestro pasiekimo kategorijoje už Dmitrijaus Šostokovičiaus kūrinių atlikimą.

Savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje A. Nelsonas už gautą apdovanojimą padėkojo visai savo komandai.