Latvijoje – dvi lietuvių instaliacijos
Spa­lio 19–21 die­no­mis ga­le­ri­ja (AV17) me­no ir mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je „Zem­li­ka“ pri­sta­tys Ra­fa­lo Pies­lia­ko ir Tau­ro Kens­mi­no kū­ri­nius. „Zem­li­ka“ jau aš­tun­tą kar­tą vyks Dur­bės mies­te Lat­vi­jo­je. Fes­ti­va­ly­je pri­sta­to­mi mu­zi­kos, vi­zua­lių­jų me­nų ir tea­tro at­li­kė­jai.

Renginys pasižymi kruopščiai atrinkta meno ir muzikos programa, kurioje galima rasti tradicinių folkloro ar šiuolaikiškų pasirodymų. Festivalyje pristatomi žymiausi Latvijos menininkai, reprezentuojantys šalį svarbiausiuose šiuolaikinio meno renginiuose pasaulyje. „Zemlika“ yra dalyvavę tokie kūrėjai kaip Kasparas Podniekas, „Liepaja New Media School“ („Minus Eight“, Anna Meldraja ir kiti), Ieva Saulite & Co, Atis Jakobsonsas ir Zile Liepina.

Simboliška barikada

Galerija (AV17) festivalyje dalyvaus antrąkart. Šį kartą pristatys menininko R. Piesliako instaliaciją „Barikada“ ir T. Kensmino instaliaciją „Ateities fosilijos“.

R. Piesliakas – konceptualias erdvines instaliacijas bei objektus iš įvairių šviesos šaltinių kuriantis autorius. Jį domina meno filosofija ir žmogaus – socialios, bendruomeniškos būtybės – patirtis. Festivalyje „Zemlika“ menininkas pristatys instaliaciją „Barikada“, kurioje jis analizuoja šiuolaikinės visuomenės formuojamus socialinius ir moralinius apribojimus, dažnai varžančius žmogaus saviraišką, pasirinkimus bei elgesį. Barikada instaliacijoje – tiek išorinė, tiek fizinė kliūtis, kuri įgauna politinės galios, visuotinės kontrolės simbolikos, tačiau taip pat perteikia psichologinius, socialinius apribojimus, egzistuojančius kiekviename žmoguje.

R. Piesliakas baigė skulptūros studijas Vilniaus dailės akademijoje. Parodose menininkas dalyvauja nuo 2003 metų, savo kūrinius pristatė Italijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Latvijoje, Lenkijoje, surengė aštuonias personalines parodas. Be to, jis kuria scenografijas teatre ir vaidina.

Ateities fosilijos

T. Kensminas Latvijoje pristatys instaliaciją iš įvairių skulptūrinių objektų ir šviesos šaltinių, įkvėptą mokslinės fantastikos, pavadintą „Ateities fosilijos“. Šiame kūrinyje paliečiamos temos aprėpia žmogaus užmojus kosmose ir karinių ketinimų absurdiškumą.

Pasak autoriaus, pastarosios temos ypač aktualios šiandien, kai ateitis tampa vis labiau nenuspėjama, o visuomenėje vyrauja neužtikrintumas ir baimė. Plėtodamas šiuos klausimus menininkas kuria postapokaliptinę atmosferą tarp realybės ir fikcijos. Skulptūra jam – būdas papasakoti sudėtingą, daugiasluoksnę istoriją, o siužetai būsimiems darbams gimsta siekiant objektuose materializuoti sunkiai apibūdinamas situacijas, vidinius išgyvenimus, asmenines patirtis bei įvairių socialinių ir kultūrinių kontekstų daromą poveikį.

T. Kensminas yra jaunosios lietuvių kartos skulptorius, studijavo Vilniaus dailės akademijoje, ten įgijo magistro laipsnį. 2013 metais jam suteikta Tautos fondo (JAV) paskirta Elenos Urbaitytės stipendija. Nuo 2012 metų menininkas aktyviai dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje, keturias menines instaliacijas pristatė šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius“. Šiemet gavo Lietuvos Respublikos kultūros tarybos skiriamą stipendiją kultūros ir meno kūrėjams.