Laikykimės kaip Gedimino kalnas
„Nuoš­liau­ža“, „švais­tuo­me­nė“, „pri­min­tu­kas“, „gand­ra­gal­vis“, „var­gos­pū­dis“, „pa­tik­tu­kas“ – tai tik ke­li kan­di­da­tai iš pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je su­reng­tų Me­tų žo­džio rin­ki­mų. Tarp stip­riau­sių pre­ten­den­tų į Me­tų po­sa­kį – „Lai­kau­si kaip Ge­di­mi­no kal­nas“, „Švęs­ki­me Lie­tu­vą, švęs­ki­me džiu­giai, švęs­ki­me il­gai“, „Bai­kit, ne­ma­nau“, „Ieš­ko­ti ver­ta, ieš­ko­ti įdo­mu“, „Vis­kas aiš­ku, jei mo­ki skai­ty­ti“.

Penktadienį, kovo 2 dieną, „Lietuvos žinių“ redakcijoje įteikti apdovanojimai rinkimų nugalėtojams. Visuomenės balsavimu Metų žodžiu išrinktas reklamos agentūros „New!“ sukurtas naujadaras „švaistuomenė“, išpopuliarintas „Ežio“ paslaugų reklamoje. Komisijos balsavimu – vilnietės lituanistės Romualdos Truncienės pasiūlyta pernai itin dažnai viešojoje erdvėje linksniuota „nuošliauža“, įgijusi dar vieną, perkeltinę, reikšmę. Visuomenės ir komisijos balsavimo nugalėtojas – Giedrės Bulgakovienės iš Alytaus pasiūlytas posakis „Laikausi kaip Gedimino kalnas“. Apdovanota ir G. Bulgakovienės kolegė Agnė Petravičienė, pirmoji pavartojusi šį palyginimą.

Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų organizatoriai – Lietuvių kalbos draugija, dienraštis „Lietuvos žinios“ ir Lietuvių kalbos institutas – padėkojo Žagarės gimnazijai, pirmajai bendruomenei, atsiuntusiai savo atrinktų žodžių ir posakių sąrašus (vienas jų – „Žiema atėjo netikėtai“); Vilniaus rajono Pakenės Česlovo Milošo pagrindinei mokyklai, surengusiai savus Metų žodžio rinkimus (išrinktas žodis „dešimtokai“); Joniškio „Aušros“ gimnazijai, paskutinėmis praėjusių metų dienomis atsiuntusiai mokinių sukurtų ir pastebėtų žodžių ir posakių sąrašus (vienas jų – „Atsargiai, sraigė bėga“).

Padėkos taip pat įteiktos kretingiškei mokytojai Aldonai Kruševičiūtei, atsiuntusiai daugiausia žodžių ir posakių, LRT darbuotojoms Linai Smolskienei ir Nerijai Jodelienei, padėjusioms skelbti žinią apie konkursą, ir vienai aktyviausių Lietuvių kalbos institute kaupiamo Naujažodžių duomenyno pildytojų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojai Gitai Kazlauskaitei, pateikusiai rinkimų dalyviams daug naujaradų.

Aistrų netrūko

„Kepėme pirmą blyną. Manau, kad kitas bus dar geresnis, tačiau ir šitas nėra prisvilęs, – apie surengtus Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus sakė dienraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas. – Tiesiog stengėmės padaryti ką nors žaismingesnio, geresnio, gražesnio. Džiaugiuosi, kad prie rinkimų prisidėjo ir jaunų žmonių. Nors viskas aplink modernėja, keičiasi, manau, kad lietuvių kalba gyvuoja ir gyvuos.“

Kandidatai dalyvauti 2017-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose buvo siūlomi nuo pernai birželio. Iš viso pasiūlyta 70 kandidatų į Metų žodį ir 52 kandidatai į Metų posakį. Už organizatorių atrinktus žodžius ir posakius nuo sausio 10 dienos buvo balsuojama portale www.lzinios.lt. Rinkimų komisijoje dirbo Agnė Aleksaitė, Laimantas Jonušys, Virginijus Gasiliūnas, Bonifacas Stundžia, R. Terleckas, Rita Urnėžiūtė, Kazimieras Romualdas Župerka. Rinkimų nugalėtojai buvo paskelbti vasario 21-ąją, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną.

Organizatoriai ir aktyviausi dalyviai baigiamajame 2017-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų renginyje.

„Internetinis balsavimas kėlė nemažai aistrų, linksmų diskusijų, šmaikščių komentarų, – kalbėjo komisijos narė Lietuvių kalbos draugijos valdybos sekretorė R. Urnėžiūtė. – Metų žodžio rinkimuose internete gautas 3691 balsas. Buvo įdomu stebėti, kaip iki paskutinės dienos grumiasi Rimvydo Valatkos išpopuliarintas „gandragalvis“ (528 balsai) ir kompiuterininkų pasiūlytas socialinių tinklų jausmažodį (angl. „like“) įvardijantis „patiktukas“ (521 balsas). Daugiausia balsų (629) gavo „švaistuomenė“ iš „Ežio“ reklamos: „Prisijunk prie interneto švaistuomenės! Negailėk duomenų!“

Manyta, kad daug balsų surinks „Šmėklinės“, lietuviškas Helovyno atitikmuo, nes socialinio tinklo „Facebook“ lankytojai prie jo vis žymėjo patiktukus. Nors A. Kruševičiūtė priminė, kad yra žodis „Šiurpnaktis“, „Šmėklinių“ banga buvo galingesnė.

Metų posakio rinkimai internete sulaukė 2963 balsų ir tokių kautynių, pasak R. Urnėžiūtės, kaip renkant Metų žodį, nei dėl antros, nei dėl pirmos vietos nebuvo. Kuri laiką pirmavo Audronės Pitrėnienės paleistas „Baikit, nemanau“. Vėliau prasimušė ir ištisas keturias savaites tvirtai pirmavo „Laikausi kaip Gedimino kalnas“. Antrą vietą laimėjo prof. Liudo Mažylio posakis „Švęskime Lietuvą, švęskime džiugiai, švęskime ilgai“, pasakytas Palangoje per susitikimą su visuomene. Trečioje vietoje liko „Baikit, nemanau“.

Vieni posakį „Laikausi kaip Gedimino kalnas“ suprato kaip apgailėtiną, beviltišką būseną, o kitiems jis atspindėjo lietuvišką atkaklumą, gebėjimą atsilaikyti.

„Daugybė šalių renka Metų žodį ir Metų posakį. Jie atspindi, kaip viename portale rašė lenkų kalbininkai, to meto visuomenės gyvenimą, nuotaikas, aktualijas. Toks, ko gero, yra ir „švaistuomenė“, laiku sukurtas žodis, iš karto įgavęs daug reikšmių, ir „nuošliauža“, minėta vos ne kas antroje žinių laidoje, o dabar dar įgijęs kitą reikšmę: šiek tiek kvaištelėjęs, trenktas žmogus“, – kalbėjo Lietuvių kalbos draugijos atstovė.

Vienvaldis lyderis

Pagal rinkimų nuostatus balsavo ir komisija. Kiekvienas jos narys kandidatams galėjo skirti po penkis balsus. Daugiausia komisijos balsų (13) gavusi „nuošliauža“ tik vienu tašku aplenkė „primintuką“ (sutartinis ženklas, primenantis, ką reikia daryti) ir Juozo Erlicko pasiūlytą „vargospūdį“, įvardijantį išlaidų ir pajamų santykį. Trečioje vietoje liko „švaistuomenė“.

Per komisijos balsavimą dėl posakių taip pat tvirtai laikėsi Gedimino kalnas (23 balsai). Kaip komentavo kalbininkas prof. K. R. Župerka, posakis „Laikausi kaip Gedimino kalnas“ žaismingai susieja atskiro piliečio, pirmiausia seno, savijautą su kone svarbiausiu Lietuvos valstybės simboliu ir primena Vinco Kudirkos Tilto atsparumą, ryžtą.

Komisijos balsavimu vilnietės lituanistės Romualdos Truncienės pasiūlyta “nuošliauža” išrinkta Metų žodžiu.

Pasak R. Urnėžiūtės, vieni socialinio tinklo „Facebook“ lankytojai posakį „Laikausi kaip Gedimino kalnas“ suprato kaip apgailėtiną, beviltišką būseną: leisgyvis kalnas, apėjęs nuošliaužomis. O kitiems jis atspindėjo lietuvišką atkaklumą, gebėjimą atsilaikyti, ir viena kita nuošliauža jam – ne bėda.

Antrą vietą (po 13 balsų) pasidalijo „Baikit, nemanau“ ir prof. L. Mažylio „Ieškoti verta, ieškoti įdomu“. Trečia vieta (10 balsų) atiteko prof. Algirdo Avižienio žodžiams „Viskas aišku, jei moki skaityti“, skirtiems garsiajai mokslinio darbo plagijavimo istorijai.

Lietuvių kalbos draugijos valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė (kairėje) ir mokytoja Aldona Kruševičiūtė iš Kretingos.

Ne tik vilnietiškos aktualijos

Tarp aukščiau iškopusių kandidatų į Metų žodį įdomi buvo „Vilnecija“ (Vilniaus vaizdas po didžiosios birželio liūties), „vytininkai ir bunkerininkai“ (nesutariantieji dėl paminklo Lukiškių aikštėje), „sengyvena“ (naujovėms abejingas žmogus), „banguotukas“ (vietoj kraupokai skambančio „gulintis policininkas“). Iš kandidatų į Metų posakį aktualumu išsiskyrė prof. Vytauto Landsbergio „Nebjaurokite Tėvynės“, taiklumu – Gintauto Palucko „Partija ne troleibusas“ ir kunigo Ričardo Doveikos „Nuolaidinė sąmonė“.

Žodžių atsargas kaupti padėjo ir gyvai rinkimus komentavo dainuojamosios poezijos atlikėjas Povilas Girdenis iš Vilniaus. Apie savo paminėtą žodį „sengyvena“ jis rašė: „Vienintelį pakankamai neutralų žodį, apibūdinantį naujovėms abejingą, bet dėl to nė kiek nei blogesnį, nei geresnį žmogų, teko girdėti vienam Žemaitijos kaime. Tai paprastas ir, mano manymu, labai vykęs bevardės giminės žodis „sengyvena“, tinkamas ir bendrinėje kalboje, o gal kadaise ir naudotas, tik laikui bėgant arba nunykęs, arba išstumtas įmantresnių žodžių.“

Į Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus aktyviai įsitraukė ir jaunimas.

Taiklesnių, įdomesnių žodžių ir posakių ieškotojus įkvėpė poetas, dramaturgas, prozininkas Gintaras Grajauskas iš Klaipėdos. Vienas jo pašmaikštavimų: „Po mirties geri žmonės keliaus į rojų, blogi žmonės į pragarą, o durni į skaityklą.“

Organizatoriai jau laukia žodžių ir posakių, vertų dalyvauti 2018-ųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimuose. Siūlymus galima siųsti el. paštu; metuzodis@gmail.com arba skelbti Metų žodžio paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“.