Kviečia susiburti vinilo plokštelių mėgėjus
Kas­me­ti­nė mu­zi­kos my­lė­to­jų šven­tė „Vil­nius In­ter­na­tio­nal Vi­nyl Fest 2018“ rug­sė­jo 16 die­ną, sek­ma­die­nį, kvie­čia vi­sus ne­abe­jin­gus au­ten­tiš­kam vi­ni­li­nių plokš­te­lių skam­be­siui rink­tis į Lie­tu­vos tea­tro, mu­zi­kos ir ki­no mu­zie­jaus te­ra­są.

Čia bus proga sutikti su bendraminčiais, kolekcionieriais ir vinilinių plokštelių prekybininkais. Bus pristatomos, nesenai išleistos Lietuvos atlikėjų vinilinės plokštelės. Jūs pirmieji išvysite ir išgirsite naują grupės „Poliarizuoti stiklai“ geriausių dainų rinkinį LP formate.

Savo vinilus pristatys: Šarūnas Mačiulis – „Poliarizuoti stiklai“, Robertas Semeniukas – „Žalvarinis“, Gintautas Rakauskas – „Saulės laikrodis“, Donaldas Žvybas –“ Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu“, Audrius Azguridis – „Bliuzoholikai“, Tadas Čiudaras –“ Home production & Spurga“ ir kiti atlikėjai. Renginio vedėjas – Saulius Jansonas.