Kūnas ir žodžiai Italijos ir Lietuvos moterų mene
Nuo sau­sio 25 die­nos iki 2018 me­tų ba­lan­džio 2 die­nos Cen­tri­nia­me gra­fi­kos ins­ti­tu­te Ro­mo­je vyks par­oda „M/A\G/M­\A. Kū­nas ir žo­džiai Ita­li­jos ir Lie­tu­vos mo­te­rų me­ne nuo 1965 me­tų iki šių die­nų“, ku­ruo­ja­ma Be­ne­det­tos Car­pi De Res­mi­ni ir Lai­mos Krei­vy­tės.

Projektas M/A\G/M\A, kurio pavadinimą įkvėpė 1977 metais Veronoje vykusi tarptautinė menininkių paroda „Magma“ (kuratorė Romana Loda), siekia pažvelgti į feministinio meno Italijoje ištakas, gretinant su feministinio diskurso Lietuvos mene formavimusi ir šiuolaikine raiška. Magmos vaizdinys asocijuojasi su iš žemės gelmių besiveržiančia deginančia jėga, lydančia senas ir kuriančia naujas formas.

Parodoje atskleidžiama, kaip kūno ir žodžio naudojimas tampa kovos instrumentais politikoje ir mene.

M/A\G/M\A yra antroji projekto, prasidėjusio 2017 metų balandį Vilniaus nacionalinėje dailės galerijoje, dalis, papildyta 60 kūrinių. Parodoje atskleidžiama, kaip kūno ir žodžio naudojimas tampa kovos instrumentais politikoje ir mene. Ekspozicija pristato menininkių, aktyviai kūrusių Italijoje ir Lietuvoje nuo 1965 metų iki mūsų dienų, kūrybą. Instaliacijos, videofilmai, performansai, fotografijos, koliažai, plakatai ir autorinės knygos atskleidžia menines strategijas, susiejančias kūno kalbą ir kalbos ženklus, grafinę ir semantinę rašto (de)konstrukciją.

Parodoje dalyvauja menininkės Jurga Barilaitė, Mirella Bentivoglio, Tomaso Binga, Irma Blank, Eglė Ganda Bogdanienė, Violeta Bubelytė, „Cooltūristės“, „Coro Collective“, Amelia Etlinger, Giosetta Fioroni, Chiara Fumai, Laura Garbštienė, Marija Gimbutas, Nicole Gravier, Karla Gruodis, Kristina Inčiūraitė, Justė Janulytė, Eglė Kuckaitė, Ketty La Rocca, Maria Lai, Lina Lapelytė, Aurelija Maknytė, Lucia Marcucci, Paola Mattioli, Libera Mazzoleni, Verita Monselles, Elisa Montessori, Anna Oberto, Paulina Pukytė, Eglė Rakauskaitė, Cloti Ricciardi, Eglė Ridikaitė, Marija Teresė Rožanskaitė, Suzanne Santoro, Laisvydė Šalčiūtė, Eglė Vertelkaitė, Patrizia Vicinelli, Simona Weller.

Parodos metu vyks diskusijos, performansai ir filmų peržiūros. Italijos leidykla „Quodlibet“ leidžia 300 puslapių M/A\G/M\A parodos katalogą. Tekstus katalogui parašė kuratorės ir Daniella Ferrari, Maria Antonella Fusco, Giuseppe Garrera, Laura Iamurri, Lolita Jablonskienė, Giedrė Jankevičiūtė, Paulina Pukytė, Raffaella Perna, Antonella Renzitti ir Audronė Žukauskaitė.