Kultūros ministerijoje bus paskelbti nacionalinės premijos laureatai
Ket­vir­ta­die­nį Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je Vil­niu­je bus pa­skelb­ti šių me­tų Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tai.

Anksčiau šią savaitę premijos komisija paskelbė 12 pretendentų į didžiausią kultūros ir meno apdovanojimą.

Tarp jų yra kino režisierius Algimantas Puipa, dirigentė Mirga Gražinytė, rašytojai Marius Ivaškevičius ir Vytautas Martinkus, architektas Gintaras Balčytis, kompozitorė Zita Bružaitė, menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, kino operatorius Audrius Kemežys, aktorius Darius Meškauskas, operos solistas Edgaras Montvidas, vizualaus meno kūrėjas Artūras Raila, fotomenininkas Remigijus Treigys.

Ketvirtadienį turėtų būti paskelbti šeši laureatai.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, sukurti per visą gyvenimą.

Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio – tai sudaro 30,4 tūkst. eurų.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai bus įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga.