Kostas Smoriginas: ne per jaunas Onegino dramai
Ba­lan­džio 12 die­ną ope­ros so­lis­to Kos­to Smo­ri­gi­no vai­di­na­mas Eu­ge­ni­jus One­gi­nas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je vėl pri­mins lai­ko iš­ban­dy­tą ne­lai­min­gą mei­lės is­to­ri­ją.

„Mėgstu „Eugenijų Oneginą“ už jaunatvišką dvasią. Rašydamas šią operą, kompozitorius Piotras Čaikovskis buvo maždaug mano dabartinio amžiaus – dar neturėjo keturiasdešimties. Ir nors šią operą dažnai stato studentai, gerai padainuoti pagrindines jos arijas yra labai nelengva – dar tik artėju prie tokios brandos. Europoje esama teatrų, kurie sąmoningai šiai P. Čaikovskio operai samdo tik vyresnio amžiaus solistus. Pavyzdžiui, toks yra Karališkosios operos teatro pastatymas Londone: jų „Eugenijaus Onegino“ interpretacijai, kurioje Tatjana ir Oneginas susitinka po daugelio metų, esu dar per jaunas. Nors tikau, tarkim, Ščelkalovo vaidmeniui Modesto Musorgskio operoje „Borisas Godunovas“, jo partiją „Covent Garden“ teatre dainavau pernai. Į šį teatrą vėl keliausiu po poros savaičių – Londone ruošiuosi Richardo Wagnerio operos „Lohengrinas“ premjerai, kuri laukia birželio 1-ąją“, – savo artimiausius planus išdavė K. Smoriginas.

"Šią Piotro Čaikovskio operą mėgstu už jaunatvišką dvasią", - prisipažino Onegino vaidmenį atliekantis Kostas Smoriginas / Martyno Aleksos nuotrauka

Lietuvos operoje „Eugenijus Oneginas“ statytas 1923, 1929, 1936, 1954, 1972, 1981 ir 2006 (LNOBT Operos studija) metais. Dabartinį spektaklį 2012 metais pastatė jaunas operos režisierius iš Maskvos Vasilijus Barchatovas.

K. Smoriginas džiaugiasi gavęs pasiūlymą po pusantrų metų Onegino partiją dainuoti Izraelio operoje Tel Avive. Jei pavyks suderinti spektaklių datas, tai bus pirmasis kartas, kai nemažai pasaulio teatrų išmaišęs lietuvių dainininkas turės galimybę pristatyti šią savo repertuaro partiją užsienio klausytojams.