Kostas Smoriginas ir jo geriausios dainos
Ry­toj, lie­pos 18 die­ną, į Vil­niaus mo­ky­to­jų na­mų kie­me­lio va­sa­ros te­ra­są grįž­ta dai­nuo­jan­tis ak­to­rius Kos­tas Smo­ri­gi­nas. Po il­gos per­trau­kos jis su­rengs iš­skir­ti­nį kon­cer­tą. At­nau­jin­to­je dai­nų prog­ra­mo­je skam­bės ge­riau­si, pub­li­kos pa­mėg­ti kū­ri­niai.

Scenoje K. Smoriginui talkins ištikimas bendražygis, jo dainų aranžuotojas, kompozitorius Audrius Balsys ir neseniai prisidėjęs gitaros virtuozas Martynas Kuliavas.

Per visą programą – kūrėjo pamąstymai apie gyvenimą ir tarnystę, menininko poziciją ir jo vietą visuomenėje.

Šis koncertas – tarsi K. Smorigino kūrybinio kelio retrospektyva: nuo dar jaunystėje sukurtų dainų, „Aktorių trio“ laikotarpio iki naujų, vien tik pagal aktoriaus vaidmenis poeto Rimvydo Stankevičiaus parašytų dainų tekstų. Per visą programą – kūrėjo pamąstymai apie gyvenimą ir tarnystę, menininko poziciją ir jo vietą visuomenėje. Artistas tik jam būdingu, atpažįstamu stiliumi – veržliai, įtaigiai, išmintingai, ironiškai ir viltingai kalba apie tai, kas svarbu, kas skauda, kas džiugina, kas priverčia liūdėti.

Su bičiuliu kompozitoriumi, aranžuotoju A. Balsiu K. Smoriginas dirba nebe pirmus metus. Talentingas ir jautrus muzikas yra aranžavęs keletą bardo kompaktinių plokštelių (taip pat ir pastarąjį „Albumą“ (2013), kūrė muziką spektakliams. Tačiau viename koncerte kaip scenos partneriai jie pasirodo nedažnai. Prie naujos programos prisideda ir ilgametę sceninę patirtį turintis gitaristas M. Kuliavas, virtuoziškai valdantis gitarą. Visi trys kūrėjai teigia, kad kartu jaučiasi konfortiškai, papildo vienas kitą, o repeticijų laikas buvo įdomus ir turiningas.