Knyga apie Lietuvą sušildo mažų ir didelių širdis
Nuo rugp­jū­čio vi­du­rio par­duo­tu­vių „Ma­xi­ma“ lei­di­nių sky­riuo­se pa­si­ro­dė ne­įp­ras­ta nau­ja in­te­rak­ty­vi kny­ga vai­kams „Lie­tu­vos 100-me­čio ke­lio­nė“ ir uni­ka­lus žai­di­mas, ska­ti­nan­tis ge­riau pa­žin­ti sa­vo ša­lį.Kny­gą su va­di­na­mą­ja pa­pil­dy­tą­ja rea­ly­be ir žai­di­mais bei spal­vin­gų 3D fi­gū­rė­lių su ži­no­mais Lie­tu­vos ob­jek­tais ko­lek­ci­ją su­kū­ręs au­to­rių ko­lek­ty­vas ti­ki­si, kad vi­sai šei­mai skir­ta pra­mo­ga ste­bins ir ug­dys kiek­vie­ną, ku­ris pa­si­ners į „Lie­tu­vos 100-me­čio ke­lio­nę“.

Knyga neįprasta, ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems. Vos tik atvertę pirmuosius „Lietuvos 100-mečio kelionės“ puslapius, skaitytojai įtraukiami į smagią, nepamirštamą kelionę kartu su nuotaikingais personažais. Katinas Tigras ir šuo Dumsius – nepamainomi šios įstabios kelionės palydovai. Knygos herojai ne tik prikausto skaitytojų dėmesį savo atradimais, pokalbiais bei nuotykiais, bet ir atraktyviai su jais bendrauja bei pasakoja apie esminius įvykius Lietuvos valstybėje per 100 jos gyvavimo metų. Paprastai ir gyvai sudėliotas knygos tekstas ir užduotys sušildo tiek jaunųjų, tiek ir vyresnių skaitytojų širdis mintimis apie laisvę bei valstybingumą. Joje kiekvienas gali pasisemti pilietiškumo idėjų, kaip puoselėti bei stiprinti savo valstybę, kuri šiais metais švenčia 100 metų jubiliejų.

Prekybos tinklui „Maxima“ bendradarbiaujat su „Alma littera“, knygą parengė ir istorijos, papročių bei gamtos lobius įdomiais pasakojimais pavertė žinomas Lietuvos gamtininkas ir rašytojas Selemonas Paltanavičius bei jaunosios kartos rašytoja Lina Kulikauskienė. Spalvingą „Lietuvos 100-mečio kelionę“ iliustravo dailininkė Ieva Juknytė, o žaismingais animacijos elementais pasirūpino grafikos dizainerė Jūratė Šatūnė.

Knygos kūrėjai tikisi, kad vertingų žinių, smagių užduočių ir temų šeimos pokalbiams skaitytojai ras kiekviename knygos puslapyje. Išbandyti papildytąją realybę ir pasiklausyti kalbančių knygos personažų – šauniojo katino Tigro ir linksmojo šuns Dumsiaus – bei „išmaniai“ patyrinėti kitus Lietuvos objektus galima į savo išmanųjį įrenginį atsisiuntus nemokamą programėlę „Lietuvos 100-mečio kelionė“.

Rašydamas jautė atsakomybę

Vienas pagrindinių knygos autorių žymus Lietuvos gamtininkas ir rašytojas S. Paltanavičius sako, jog idėjos naujai knygai per daug ieškoti nereikėjo – sulaukėme valstybės šimtmečio. „Apie tokią knygą galvojau kelerius metus. Tiesa, prieš dešimtmetį kita leidykla buvo išleidusi mano knygą „Aš lietuvis“. Ji buvo labiau orientuota į lietuvio identiteto supratimą. Juk šiandien pasiteiravus, kas yra lietuvis, kuo jis galėtų pasididžiuoti, ne visi vaikai ir netgi jų tėvai ar seneliai įstengtų vienareikšmiškai atsakyti. Vieni su mūsų tapatybe siejamai temai pasirenka cepelinus, kiti – krepšinį. O kaip yra iš tikrųjų?“ – svarsto rašytojas.

Pasak S. Paltanavičiaus, naujausios knygos atsiradimą lėmė jubiliejiniai metai. Joje idėjos, kas yra Lietuva, sudėliotos kur kas išradingiau. Autoriaus teigimu, tai svarbu, nes rašant knygą vaikams reikia pasukti galvą, kaip atrasti naujų formų. Juk naujoji karta, kuriai šiandien – iki 10 metų ir daugiau, auga iš esmės kitokia. „Vaikams reikia naujų, su šiuolaikinėmis technologijomis susijusių potyrių“, – sako žymus gamtininkas ir priduria, jog vaikai šiandien, ko gero, greičiau nei suaugusieji išmoksta, kaip naudotis mobiliaisiais telefonais, planšetėmis bei kompiuteriais.

„Todėl visiškai kitokia, naujoviška, interaktyvi knyga turėtų patraukti jų dėmesį ir būti įdomesnė nei tradicinės knygos su įprastais tekstais bei iliustracijomis. Senas modelis būtų buvęs per daug paprastas ir neįdomus. Taip yra todėl, kad vaikų pasaulis šiandien yra šiek tiek kitoks. Taigi ir knygos turi būti kitokios. Todėl jos autoriai ir ieškojo būdų, kaip šiuolaikiškiau ir išradingiau supažindinti vaikus su Lietuvos istorija“, – teigia S. Paltanavičius.

Rašytojo įsitikinimu, knyga įdomi ne tik vaikams. Joje ir jų tėveliai atras įdomių, o gal ir naujų dalykų. „Gera vaikiška knyga būna sėkminga tada, kai ją gali skaityti ir suaugusieji. Turėdamas šiokį tokį vaikiškų knygų kraitį, žinau, jog norint formuoti tautinį ar kultūrinį identitetą knygos užtaisas turi būti toks, kad joje sau įdomybių galėtų atrasti ir suaugę žmonės. Juk galima sakyti, kad mes, suaugusieji, esame tokie patys vaikai, tik dideli, – samprotauja S. Paltanavičius. – Pavyzdžiui, Hanso Christiano Anderseno pasakų nevadinčiau pasakomis. Jose tiek vaikai, tiek suaugusieji randa sau daug pamokomų dalykų, nors jos buvo rašytos beveik prieš du šimtus metų. Tos istorijos iki dabar jaudina mus visus, kaip žmones. Manau, kad ir ši nauja knyga palies visų širdis, nesvarbu, kokio amžiaus būtume.“

Pasak S. Paltanavičiaus, visada, prieš atiduodant knygą spaudai, juo labiau dirbant komandoje su kitais autoriais, jaučiama labai didelė atsakomybė. O tai – dar ir knyga vaikams. „Na, jeigu rašyčiau knygą savo mėgstamiausia tema, pavyzdžiui, apie gamtą, būtų daug lengviau. Tačiau ši knyga – kitokia, apie Lietuvą, valstybę, kuriai 100 metų, ir apie tai, kaip mes savo šalį suprantame. Tai yra tikrai labai didelė atsakomybė. Bet kuo didesnę atsakomybę jauti, tuo kūrinys atrodo tikresnis ir geresnis“, – tvirtina gamtininkas ir rašytojas.

Uždega noru domėtis savo kraštu

Poetė, jaunosios kartos vaikų rašytoja, Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureatė Lina Kulikauskienė sako, kad jai teko didelė garbė ir atsakomybė sukurti kelias knygos dalis, jų tekstus ir užduotis: „Šimtmečio istorija“, „Miestai ir paminklai“, „Ekonomika“ bei „Kuo didžiuojamės“.

Rašytoja įsitikinusi, jog naujoje knygoje įdomiai ir neįprastai, per žaidimus bei užduotis, pateiktos žinios apie Lietuvą turėtų būti įdomios įvairaus amžiaus vaikams. Ja galėtų naudotis tėveliai ir pedagogai. „Siekėme trumpai atspindėti per šimtmetį Lietuvos nueitą kelią, svarbiausius istorinius faktus ir asmenybes, mūsų šalies laimėjimus. Kas buvo Lietuvos „šimto dienų karalius“, kada Vilniaus televizijos bokštas sumažėja, kokių Lietuvoje yra sostinių – į šiuos ir kitus klausimus vaikai ras atsakymus knygoje“, – teigia L. Kulikauskienė.

Literatė tikisi, kad knygos skaitytojai vien tik ja neapsiribos, o apie savo istoriją, geografiją ir gamtą sieks sužinoti daugiau, pavyzdžiui, keliaudami. Tai turėtų žadinti norą iš arčiau pažinti savo kraštą, aplankyti gražias ir įdomias jo vietas. „Gal paprašys, kad tėveliai nusivežtų į Katinų muziejų Šiauliuose ar Lėlių vežimo teatrą Panevėžyje“, – svarsto rašytoja.

Ji džiaugiasi, kad knyga patiko ir jos šešerių metų sūnui. „Jis dar neskaito, bet puolė vartyti paveikslėlių, daryti jam įveikiamų užduotėlių. Knygą teigiamai įvertino ir sūnaus darželio auklėtoja, kuri skaitė knygelę kartu su vaikais. Anot jos, vaikams labai patiko paveikslėliai, jie bandė spręsti užduotis, kai kur ir pačiai auklėtojai teko stabtelėti ir pasitikrinti žinias“, – pasakoja knygos kūrėja.

Vilma Drulienė: "Vaikams smagiausia mokytis žaidžiant, todėl svarbi „Lietuvos 100-mečio kelionės“ dalis yra unikalus edukacinis žaidimas."/Maxima LT nuotrauka

Smagu mokytis žaidžiant

Pasak prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovės Vilmos Drulienės, ši iniciatyva yra skirta ugdyti jaunajai kartai, keliant jos suvokimą, kad laisvė – tai vertybė. „Laisvoje šalyje gimusių piliečių karta atranda ir aktyviai kuria savo santykį su valstybe. Jie sumaniai ir išradingai naudojasi plačia pasirinkimo laisve – čia ir dabar turime daugiau galimybių negu kada nors anksčiau. Tad pristatome žaismingą lojalumo kampaniją, kuri padės atskleisti, kiek ir kokių iššūkių per pastaruosius 100 metų teko įveikti Lietuvai ir jos žmonėms, kad šiandien visi turėtume laisvę ir dideles galimybes įgyvendinti savo idėjas bei svajones“, – sako V. Drulienė, „Maximos“ komercijos vadovė.

„Vaikams smagiausia mokytis žaidžiant, todėl svarbi „Lietuvos 100-mečio kelionės“ dalis yra unikalus edukacinis žaidimas. Žinoma, kai kurios užduotys bus kieti riešutėliai ne tik vaikams, bet ir tėveliams, tad žaidimas taps šaunia pramoga visai šeimai“, – sako V. Drulienė ir tikisi, kad šis lietuviškas žaidimas sulauks ne mažiau dėmesio negu populiariausi „Maximos“ parduotuvėse siūlomi stalo žaidimai.

Anot V. Drulienės, „Lietuvos 100-mečio kelionė“ bus puiki staigmena vasaros atostogų pabaigoje ir naujų mokslo metų pradžioje.

. . .

3D figūrėlių kolekcija

Visose „Maximos“ parduotuvėse tam tikros prekės šiuo metu yra pažymėtos specialiais karuliais. Įsigyjant ženklintas prekes, pirkėjai nemokamai gaus „Lietuvos 100-mečio kelionės“ pakuotę su 3D dėlione. Iš viso yra net 40 skirtingų 3D dėlionių. Tai įvairių Lietuvos pastatų, transporto priemonių, gyvūnų ir augalų 3D figūrėlės. Surinktą 3D figūrėlių kolekciją bus galima susidėti ant „Lietuvos 100-mečio kelionės“ stalo žaidimo.