Kirilas Glušajevas: vaidindamas nuogas jaučiausi privilegijuotas
Žmo­nių dė­me­sys skir­tas ak­to­riaus per­so­na­žui, o ne as­me­ny­bei, LRT TE­LE­VI­ZI­JOS lai­do­je „Va­ka­ras su Edi­ta“ sa­ko pir­mo­jo Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­laus im­pro­vi­za­ci­jos tea­tro me­no va­do­vas Ki­ri­las Glu­ša­je­vas. Anot jo, to lai­ku ne­sup­ra­tę sce­nos vei­dai pra­de­da gal­vo­ti, kad yra nie­kam ne­rei­ka­lin­gi.

Lietuviškoje komedijoje „Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta“ Lino vaidmenį atlikęs aktorius save apibūdina kaip nuobodų, lėtą, tylų ir melancholišką.

Ne vieną kartą savo įprastoje aplinkoje prašytas suvaidinti ar pajuokauti K. Glušajevo personažas Linas vienoje įsimintiniausių komedijos scenų dainuoja nuogas. Laidos vedėjams pasiteiravus, ar tai neapsunkino, K. Glušajevas šmaikštavo, kad kaip tik jautėsi privilegijuotas.

„Mes filmavome vasarą – visos durys ir plyšiai buvo uždaryti tam, kad neišsisklaidytų dūmai, kurie reikalingi kokybiškam apšvietimui. Taip filmavomės dvi dienas – dvi ilgas pamainas.

Turėjome ir termometrą, pastebėjome, kad temperatūra pakilo iki 42 laipsnių. Jaučiausi privilegijuotas, ypač kai gavau grįžtamąjį ryšį iš sėdinčių masuotės aktorių, kurie yra itin žingeidūs“, – pasakoja jis.

Vedęs žinomą aktorę Gintarę Latvėnaitę jis nesibaimina uždirbti mažiau už žmoną, o ir vaikai keliauja tėvų pėdomis – išsibandė aktorių karjerą. Tėtis galvoja, kad, neatmetant jų žavesio ir šaunumo, vaikams yra patogu vaidinti.

„Jų amžiaus skirtumas – patogus, vaikai jau pakankamai sąmoningi, kad su jais pavyktų susikalbėti. Nors labai skirtingi, bet dirba kaip komanda“, – pastebi K. Glušajevas, ir priduria, kad prie sėkmės jaustis patogiai prisidėjo ir vaikų turėta galimybė kartas nuo karto pabūti užkulisiuose.

Vis dėlto vyresnis sūnus mėgsta dėmesį būdamas personažu, o ne asmenybe: „Jam teko duoti interviu dėl filmo pristatymo – vaikas išsigando ir nejaukiai jautėsi“, – pastebėjimais dalinasi aktorius.

K. Glušajevas prisimena prieš trejus metus vykusį pokalbį, kai vaikui pasakojo ir pavyzdžiais aiškino apie aikštelėje ar scenoje gaunamą dėmesį – jis yra skirtas personažui, o ne asmenybei. Labiausiai akcentavo, kad aktorystė – darbas.

„Jeigu tu norėsi pasirinkti tą kelią, tai bus tavo darbas, ir jau dabar pradėk skaityti, žiūrėti, domėtis ir tuo gyventi“, – tikina aktorius.