Keramika ant ratų riedėjo į globos namus
Ry­toj, rugp­jū­čio 1 die­ną, sos­ti­nės Dai­li­nin­kų są­jun­gos ga­le­ri­jo­je (Vo­kie­čių g. 2) ati­da­ro­ma so­cia­li­nio pro­jek­to „Lip­dau pa­sau­lį ir sa­ve: ke­ra­mi­kos me­nas žmo­gaus ge­ro­vei“ par­oda, ku­ri veiks iki rugp­jū­čio 12 die­nos.

Joje pristatomi Jurdaičių, Linkuvos ir Kupiškio socialinės globos namų gyventojų keramikos darbai, sukurti kartu su žinomais menininkais Jurgita Jasinskaite, Rimantu Inokaičiu ir Gvidu Raudoniumi.

Nuo 2016 metų vykdomas socialinis meno projektas šiemet viešėjo keliuose Šiaurės Lietuvos socialinės globos namuose. Jų gyventojai buvo įtraukti į kūrybos procesą: nuo molio ir dažų paruošimo iki dirbinių sukūrimo, glazūravimo ir pristatymo visuomenei. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai turėjo galimybę naudotis naujausia keramikos įranga – žiedimo staklėmis ir raku degimo krosnele. Plačiai pasaulyje žinoma raku degimo technologija leidžia nulipdytus kūrinius čia pat išdegti specialioje lauko krosnyje.

Projektą apibendrinančioje parodoje žiūrovai išvys pačius įdomiausius kūrybinių dirbtuvių rezultatus – nuo spalvomis žėrinčių indelių iki žaismingų keraminių skulptūrų. Tęstinio socialinio projekto „Keramikos menas – žmogaus gerovei“ tikslas – didinti profesionalios kultūros prieinamumą socialinės atskirties grupėse.