Kėdainius atskleidė per parkūrą
Kau­nie­tis fo­to­me­ni­nin­kas Al­gi­man­tas Barz­džius ne­sle­pia sa­vo mei­lės Kė­dai­niams, ka­ra­te ir par­kū­rui. Bū­tent šis sim­pa­ti­jų rin­ki­nys įkvė­pė au­to­rių su­kur­ti nau­ją­ją par­odą – „Be kliū­čių“.

„Parkūras – tai ekstremalus sportas, siekiant kuo greičiau pakeisti buvimo vietą, viską traktuojant kaip kliūtį. Arba atvirkščiai – nepaisant jokių kliūčių.“ – taip parodos objektą apibūdina pats autorius.

Parkūru išties vadinamas laisvalaikio užsiėmimas – triukai, atliekami tiesiog gatvėje, parkuose, prie įvairiausių pastatų ar gamtoje: įvairūs salto, šuoliai, laipiojimai sienomis, tvoromis.

Tuo užsiimantys žmonės teigia, kad parkūras – daugiau nei pramoga, anot jų, tai greičiau gyvenimo būdas, filosofija, padedanti įveikti ne tik kelyje, bet ir gyvenime pasitaikančias kliūtis. Mokanti eiti tiesiausiu keliu, drąsiai priimant iššūkius, kad ir kokie neįmanomi jie atrodytų.

Fotografas neslepia simpatijų miestui: „Dirbdamas Kėdainiuose, susitapatinau su miestu, manau, kad jame yra ir dar daugiau talentų, vertų įamžinti“. – pasakoja parodos autorius.

Lietuvoje maža autentiškų senamiesčių, o Kėdainiai nors ir mažas, bet labai švarus ir džiaugsmingas senamiestis inspiruoja įvairias idėjas.“ – apie Kėdainius pasakojo parodos autorius.

Kėdainiai per parkūrą

Ar Kėdainius galima pamatyti per parkūrą? „Manau, kad taip“ – sako fotografas, ir priduria: „Tame ir slypi visas įdomumas – kol kas parkūro filmuotos medžiagos yra labai daug, o štai nuotraukų tikrai mažoka. Manau, šiuo aspektu garsinti Kėdainius – gera mintis.“

A. Barzdžius atviras – idėja perkelti pakankamai nišinę sporto šaką į senamiestį, gimė jam: „Aš tiesiog pamačiau parkūru užsiimantį Titą jo pasirodymo mokykloje metu, jį susiradau ir pasiūliau padaryti parodą. Ir jis sutiko. O toliau vyko bendras darbas – aš jam parodydavau vietas, kurios, mano galva, būtų geros fotografiškai ir klausdavau, ką jis galėtų jose padaryti. Taip gimė tokie kadrai, kaip parkūras senamiesčio fone, ar prie Kėdainių ženklo, įvažiuojant į miestą.“ – parodos gimimo užkulisius dėstė autorius.

Kėdainiuose rūpestis jaunimo laisvalaikiu, panašu, gerokai lenkia Vilnių, mat būtent ten įkurtoje „Sėkmės ir lyderystės“ mokykloje fotografas tikisi atrasti ir dar daugiau talentų būsimiems projektams. Šiame mieste veikianti mokykla pritraukia gabiausius krašto moksleivius ir padeda jiems ugdyti savo talentus, priklausomai nuo jų gabumų krypties – nuo matematikos iki parkūro.

Gali tapti rimta sporto šaka

Nors parkūras kaip jaunimo laisvalaikio užsiėmimas dar tik skinasi kelią į gyvenimą, A. Barzdžius neabejoja, jog vieną dieną tai gali tapti net rimtai vertinama sporto šaka: „Šiuo metu pasaulyje populiarėja labai daug ir net labai netikėtų sporto šakų, tad nematau kliūčių parkūrui tapti viena jų.“

Tai nėra pirmasis fotografo projektas, susijęs su sportu, mat, „Žalgiriui“ laimėjus „Eurolygą“, jo iniciatyva buvo surengta grupinė visos Lietuvos spaudos fotografų paroda. „Labai džiaugiuosi, kad pavyko atrasti tiek šios parodos rėmėjų, tiek fotografų entuziastų, panorusių dalyvauti. Juk tuo metu visi konkuravome krepšinio aikštelėje, kas padarys geresnį kadrą, konkuravo ir redakcijos, kuriose dirbome. Nepaisant to, sugebėjome susivienyti ir surengti tą parodą.“ – dėstė pašnekovas.

Parkūras – reklama miestams

Bet grįžkime prie parodos temos. Ar bus tęsinys? Fotografas neslepia – jei tik bus suinteresuotų asmenų ar savivaldybių. „Per parkūrą galima pasauliui pristatyti ne vieną Lietuvos miestą, tai unikalus ir įdomus būdas šalies savireklamai.“ – sako autorius. Projektas, anot jo, turi potencialo: „Fiksuojant ir demonstruojant jaunų žmonių, užsiimančių parkūru, gebėjimus ir galimybes, galima unikaliai parodyti savo kraštą nuo Kauno pilies iki Klaipėdos senamiesčio. Taip pritrauktume nepalyginamai daugiau turistų, nei iš užsienio pirktomis nuotraukomis, kurios, neva, atspindi Lietuvos kraštovaizdį.“ – apibendrina fotografas.

Norintiems pamatyti parodą: ji bus eksponuojama nuo sausio 22 dienos Kėdainių Šviesiojoje gimnazijoje.