Kauno muzikinio teatro modernizavimas nutrauktas
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) įpa­rei­go­jo Kau­no mu­zi­ki­nį tea­trą nu­trauk­ti 3,8 mln. eu­rų ver­tės sce­nos mo­der­ni­za­vi­mo pir­ki­mą.

Teatras, nustatydamas kvalifikacinius reikalavimus, dirbtinai ribojo tiekėjų konkurenciją, pažeidė skaidrumo bei lygiateisiškumo principus, ketvirtadienį pranešė tarnyba.

VPT atliko pernai lapkritį skelbto viešojo pirkimo vertinimą. Pirkimo objektą sudarė dvi dalys: pirmąja dalimi buvo perkama scenos įranga, antrąja – apšvietimo ir garso įranga bei montavimas.

Pirmąją pirkimo dalį tarnyba įpareigojo nutraukti, vienintelį pateiktą antrosios dalies pasiūlymą atmetė pats teatras.

VPT konstatavo, kad teatras tiekėjams nustatė daugiau kaip dvigubai didesnius ekonominį ir finansinį pajėgumą įrodančius reikalavimus nei leidžia Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta metodika, apribojo tiekėjų konkurenciją bei jų galimybę dalyvauti pirkime ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą.

Buvo reikalaujama, kad tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos būtų ne mažesnės kaip 2,8 mln. eurų be PVM pirmajai pirkimo daliai ir 435 tūkst. eurų be PVM antrajai daliai. Įvertinusi pirkimo sąlygas ir tai, kad planuojama sudaryti ilgalaikę pirkimo sutartį, VPT nustatė, kad minimalūs reikalavimai turėtų būti perpus mažesni.

Tarnyba taip pat konstatuoja, kad teatras parengė netikslius ir neaiškius pirkimo dokumentus ir taip pažeidė skaidrumo bei lygiateisiškumo principus: sąlygose buvo numatyta, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išsirinks pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. Tarnyba nustatė, kad pirkimo sąlygos ir užduotys, pagal kurias turėjo būti vertinamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, buvo paruoštos ir orientuotos tik į pirmąją pirkimo dalį.

Pasak tarnybos, nėra aišku, kaip ir pagal kokius ekonominio naudingumo kriterijus bei parametrus perkančioji organizacija numatė vertinti antrajai pirkimo daliai pateiktus siūlymus.

VPT vertinimu, taip pat pasirinkti netinkami kriterijai vertinti siūlomų mechanizmų veikimą, nes jie neužtikrino skaidraus ir objektyvaus pasiūlymų vertinimo bei užkirto kelią veiksmingai tiekėjų konkurencijai.

Atviro konkurso pirmoje dalyje pasiūlymus pateikė du tiekėjai: UAB „Audiotonas“ ir advokatų profesinė bendrija FORST LT, atstovaujanti užsienio gamintojui. Perkančioji organizacija atmetė FORST LT pasiūlymą.

Antrajai daliai pasiūlymą pateikė tiktai UAB „Audiotonas“. Šį pasiūlymą perkančioji organizacija atmetė, nes prekė (ausinės) neatitiko reikalavimų.