Kauno mokslo premijas siūloma skirti L. Šinkūnaitei ir R. J. Kažiui
Kau­no moks­lo pre­mi­jas siū­lo­ma skir­ti Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rei Lai­mai Šin­kū­nai­tei ir Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riui Ry­man­tui Jo­nui Ka­žiui.

Jei šiam siūlymui pritars miesto taryba, kiekvienas iš mokslininkų gaus po 5 tūkst. eurų.

L. Šinkūnaitei skiriama premija už nuopelnus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje už ilgamečius menotyrinius Kauno sakralinio paveldo tyrimus.

R. J. Kažiui premija tiksliųjų ir biomedicinos mokslų srityje skiriama už ultragarsinių matavimo bei diagnostikos technologijų ekstremaliomis sąlygomis kūrimą, nuopelnus puoselėjant ultragarso mokyklą ir šios srities specialistų rengimą.

Kauno mokslo premija įsteigta prieš penkerius metus.