Katedros aikštėje – „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“
Šian­dien, lie­pos 31 die­ną, 21.30 val. sos­ti­nės Ka­ted­ros aikš­tė­je pra­si­de­da de­vin­ta­sis „Ki­no po žvaigž­dė­mis“ se­zo­nas. Šį va­ka­rą – ne­mo­ka­mas Lie­tu­vos ki­no cen­tro už­sa­ky­mu su­skait­me­nin­to Rai­mun­do Ba­nio­nio fil­mo „Vai­kai iš „A­me­ri­kos“ vieš­bu­čio“ sean­sas.

„Kai prieš devynis metus kilo mintis rengti vasariškas kino peržiūras po atviru dangumi, net nesvajojome, jog galėtume surengti tokio dydžio seansą pačioje miesto širdyje. Džiaugiamės, kad galime padovanoti filmo peržiūrą miesto gyventojams ir svečiams, kuriems „Kinas po žvaigždėmis“ jau tapo tradicine vasaros pramoga,“ – įspūdžiais dalinosi kino teatro „Pasaka“ direktorė Andrė Balžekienė.

Rolandas Kazlas, Gabija Jaraminaitė ir Augustas Šavelis filme "Vaikai iš "Amerikos" viešbučio".

R. Banionio filmas „Vaikai iš „Amerikos“ viešbučio“ (sukurtas 1990 metais) seansas nukels į 1972-ųjų Kauną. Nedidelė paauglių grupelė slapčia klausosi Liuksemburgo radijo grojamos vakarietiškos muzikos, svajoja, myli. Visi jie gyvena tame pačiame name, kuriame anksčiau buvo viešbutis „Amerika“. Jų nekalta veikla susidomi KGB – saugumo agentai perskaito moksleivių laiškus, siųstus į Liuksemburgo radiją. Netrukus drauge su milicija jie išdrasko šį paauglių būrelį. Tai filmas apie jaunystę, lietuvių „hipių“ kartą, apie metą, kai susidegino Romas Kalanta, kai prasidėjo menininkų emogracija, suaktyvėjo slaptųjų tarnybų veikla.

„Kinas po žvaigždėmis“ vyks visą rugpjūtį Valdovų rūmų kieme. Kiekvieną darbo dienos vakarą žiūrovų laukia intriguojančios naujienos, kino salių favoritai bei geriausi praėjusių metų lietuviški filmai.