Kanadoje mirė garsus chirurgas, stalo tenisininkas Algimantas Saunoris
Ei­da­mas 91-uo­sius me­tus, Ka­na­do­je, Ha­mil­to­ne, mi­rė gar­sus chi­rur­gas ir sta­lo te­ni­si­nin­kas Al­gi­man­tas Sau­no­ris, pir­ma­die­nį pra­ne­šė jo šei­ma.

A. Saunoris buvo daugkartinis Lietuvos ir Sovietų Sąjungos stalo teniso čempionas, vienas garsiausių Lietuvos chirurgų.

1975 metais jis su su šeima išvyko į Kanadą.

„Sovietai po daugelio prašymų, derybų jį išleido pas mamą, kuri atsidūrė Kanadoje per karą, o sūnus, artėjant frontui, tuo metu buvo Girulių vasaros stovykloje ir liko Lietuvoje, bandė per frontą pasivyti mamą, tačiau nepavyko. Jo pavardė dėl išleidimo iš SSSR, lietuvių bendruomenės JAV pastangomis, buvo įtraukta į Fordo-Brežnevo derybas“, – BNS sakė jo sūnėnas diplomatas Darius Degutis.

A. Saunoris Kanadoje tapo pripažintu širdies chirurgu, buvo žinomas „geležinio daktaro“ pravarde. Jis nuolatos atvykdavo į Lietuvą, rėmė Stalo teniso federaciją, jaunuosius sportininkus, reguliariai dalyvaudavo pasaulio lietuvių žaidynėse, tik jau lauko teniso varžybose.

2005 metais A. Saunoriui buvo įteiktas valstybinis apdovanojimas. Jo tėvas Antanas Saunoris – Lietuvos karininkas, politinis kalinys – grįžęs iš lagerio tapo vienu iš pirmųjų Lietuvos futbolo federacijos vadovu.