Kamane.lt baigė darbą
Nuo sau­sio 1 die­nos ne­be­vei­kia ka­ma­ne.lt.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. Kauno miesto savivaldybės sprendimu Kauno menininkų namų įkurtas, dvylika metų Kauno ir Lietuvos profesionalaus meno žinias skleidęs bei kultūrinius įvykius vertinęs portalas Kamane.lt uždaromas.