Kai delne visas pasaulis – apie Mindaugą ir Mortą
Šiuo­lai­kiš­kai at­gi­mu­si Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­ma-poe­ma „Min­dau­gas“ iš Val­do­vų rū­mų bu­vo per­kel­ta į Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­trą ir bus ro­do­ma Va­sa­rio 16-osios iš­va­ka­rė­se. Spek­tak­lį kū­rė re­ži­sie­rė, cho­reog­ra­fė, Bal­ti­jos ba­le­to tea­tro va­do­vė Ma­ri­ja Si­mo­na Ši­mu­ly­nai­tė. Vaiz­do pro­jek­ci­jas – mul­ti­me­di­jos, 3D me­ni­nin­kas Ri­mas Sa­ka­laus­kas. Taip me­ni­nin­kai mi­ni Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį.

Mindaugo vaidmenį atlieka Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Jonas Čepulis. „Būti patriotu dabar madinga. Kartais tai atrodo perdėm išpūsta ir nerealu. O Mindaugas, tiek pasiaukojęs ir tiek praradęs dėl tėvynės, iš tiesų buvo patriotas. Tapo brolžudžiu, pakeitė visas savo vertybes viena – Lietuvos valstybe“, – kalbėjo J. Čepulis, su kolegomis siekiantis į teatrą pritraukti jaunąją žiūrovų kartą.

„Būti patriotu dabar madinga. O Mindaugas, tiek pasiaukojęs ir tiek praradęs dėl tėvynės, iš tiesų buvo patriotas“, - įsitikinęs Juozo Miltinio dramos teatro aktorius Jonas Čepulis.

Nuo scenos nustums valdovo vėlė

Just. Marcinkevičiaus pjeses yra statę žymūs režisieriai, herojus vaidino gabūs, brandūs aktoriai. Ir J. Čepulis įsitikinęs: toks vaidmuo – didelė atsakomybė. Būtų negarbinga išeiti į sceną ir tuščiai išberti išmoktą tekstą.

„Mindaugas“ – bendras Valdovų rūmų ir Baltijos baleto teatro projektas. Simboliška, kad premjera parodyta Valdovų rūmų Didžiajame kieme, liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną. „Rūmų didybė, autentika (ne tik popierinė dekoracija) ir padėjo, ir įpareigojo. Tuose požemiuose galbūt slankioja mūsų valdovų dvasios. Per kūną pereina šiurpuliukai. Nepasivaikščiosi scenoje šiaip sau, nepasimaivysi – išlįs iš rūsio kokia dūšelė ir nustums tave“, – juokavo Jonas.

Istorinės Just. Marcinkevičiaus dramos primena Lietuvos valstybingumo ištakas. „Rašytojas yra ir bene aktyviausias nacionalinės kultūros sargas“, – yra sakęs jis. M. S. Šimulynaitės „Mindaugas“ sukurtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Rengiama gausybė parodų, ieškoma idėjų Lietuvai, ši šventė svarbi menininkams. „Laimė gimti šiame krašte tokiu laiku. Didžiuojuosi, kad esu lietuvis, mano namai, mano tėvynė – nepriklausoma. Viliuosi, kad vieną dieną švęsime ir tūkstantmetį“, – svarstė J. Čepulis.

Lietuviškasis Makbetas

Režisierė M. S. Šimulynaitė šiai dramai ieškojo naujoviškos formos. Vizualias projekcijas sukūrė R. Sakalauskas, už ankstesnius savo darbus teatre apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“. Kartu jiedu kuria nebe pirmą kartą. Kompozitoriaus Mykolo Natalevičiaus muzikoje susipynė folkloras ir elektroninis vargonų skambesys. Spektaklyje šoka Baltijos baleto teatro šokėjai.

Nuo Just. Marcinkevičiaus parašytos dramos M. S. Šimulynaitė nenutolo. „Jis – literatūros ikona. Susėdę kartu su rašytoju galėtume karpyti ir ardyti tekstą, bet klasikos – ne“, – tikino pašnekovė.

Mortos vaidmenį atliko Rusų dramos teatro aktorė Aleksandra Metalnikova. Morta Mindaugienė – pirmoji Lietuvos karalienė. Ji buvo ne tik žmona, bet ir įtakinga politinė patarėja. Garsi, tragiška dviejų valdovų meilės istorija. Po mirties, kaip žmona buvo prašiusi, Mindaugas vedė Mortos seserį. „Kad kita neskriaustų mano vaikų“, – prašymą paaiškino ji. 1263 metais Mindaugas ir abu jųdviejų sūnūs buvo nužudyti.

„Lyg turėjo rastis tradicijos, o dinastija buvo nušluota. Mindaugo ir Mortos istorija turi panašumų su Williamo Shakespeare'o „Makbetu“. Žudyti jį paskatino žmona. Čia Morta tarsi netyčia nukreipė: „Būk tvirtas. Ko bijai?“ Paskui pati išsigando to, kas nutiko, ir priėmė kitą tikėjimą, – palygino Jonas ir pridūrė: – Negali teigti, kad Just. Marcinkevičius užrašė paprastą poemą apie senus laikus ir kunigaikščius, meilę Lietuvai ir jos suvienijimą. Nė velnio. Suvienyti šalį daug kainavo, todėl dabar svarstome, ar tai buvo teisinga ir kam to reikėjo.“

„Mindaugas“ – bendras Valdovų rūmų ir Baltijos baleto teatro projektas.

Pajuokavo rimtu veidu

J. Čepulis Lietuvos muzikos ir teatro akademiją baigė 2010 metais, nuo tada yra J. Miltinio dramos teatro aktorius. Jis augo Anykščių rajone, pedagogų šeimoje, lankė Galinos ir Vytauto Germanavičių teatro studiją. Būtent mokytojas paskatino jį stoti į teatro specialybę. Sakė, ten daug mokytis nereikės – užteks paskaityti keletą knygų.

Šie mokytojo žodžiai nepasiteisino. „Po kiek laiko supratau, kad jis sugebėjo rimtu veidu pajuokauti, o aš, piemuo, ir patikėjau. Kai įstojau, greitai išaiškėjo, kad be skaitymo ten nieko daugiau ir nėra. O vis atrodo, dar per mažai perskaičiau“, – pasakojo J. Miltinio dramos teatro aktorius.

Mortą vaidina Lietuvos rusų dramos teatro aktorė Aleksandra Metalnikova.

Kurdama šį spektaklį režisierė į jį kreipėsi kaip į karalių. „Jūsų didenybe“, – per repeticijas juokavo ji. „Kūrybinis procesas buvo smagus – susirinkome iš skirtingų teatrų, per trumpą laiką „sulipome“. Režisierė – talentinga, žavi, mokėjo suvienyti mus bendram tikslui“, – gyrė Jonas.

„Turbūt nė vienas režisierius aktorių nesirenka taip, kaip aš, – intrigavo M. S. Šimulynaitė. – Juos atsirenku remdamasi fizionomikos mokslu. Iš veido galima „perskaityti“, koks žmogaus charakteris, temperamentas – nereikia atrankos. O Jonas laisvalaikiu medžioja ir gyvena sodžiuje ant kalno, – kaip tikras valdovas.“

Neišsiskirstyti pasibaigus šventei

Po nepriklausomybės atgavimo „Mindaugas“ nebuvo statytas teatre, bet nufilmuotas Irenos Bučienės pastatymas Valdovų rūmų griuvėsiuose. „Šiandieninei feisbuko kartai, kuri žiūri geriausius mūsų laikų filmus, žino daug, delne mato visą pasaulį, toks „Mindaugas“ nedaro įspūdžio. Jauniems žiūrovams reikia veiksmo, įspūdingos muzikos, šiurpą keliančių projekcijų, apšvietimo, efektų, – vardijo M. S. Šimulynaitė, siekianti, kad spektaklis pasiektų jaunąją auditoriją. – Norėčiau, kad taptų madinga statyti lietuvių klasiką, sakyti: „Mačiau „Mindaugą.“ Turime Just. Marcinkevičių – nė nereikia šekspyrų ar „Sostų karų“.“

Visus šiuos metus bus minimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kokią Lietuvos ateitį įsivaizduoja kūrėjai? Kokias vertybes reikėtų išlaikyti ir ugdyti? „Derėtų nepamiršti vienijančio šventės džiaugsmo, kad, jai praėjus, neišsiskirstytume. Šimtmetis atėjo laiku. Tarsi primindamas, kad neišsibėgiotume, nes esame viena tauta – ne klanas ar vienadienė kompanija. Čia mūsų broliai, seserys, tėvai, seneliai ir vaikai. Kartu turėtume puoselėti Lietuvą, kad išliktume dar šimtą, du šimtus metų“, – kalbėjo J. Čepulis.

„Turime Justiną Marcinkevičių – nė nereikia šekspyrų ar „Sostų karų“, - įsitikinusi režisierė Marija Simona Šimulynaitė./Jurgio Sakalausko nuotrauka