Juozapas Blažiūnas tapo kultūros ministrės patarėju
Kul­tū­ros mi­nis­trės Lia­nos Ruo­ky­tės-Jons­son pa­ta­rė­ju pra­dė­jo dirb­ti Juo­za­pas Bla­žiū­nas.

J. Blažiūnas ministrei patarinės archyvų, bibliotekų, muziejų ir kultūros paveldo valdymo klausimais, pranešė ministerija.

Menotyros mokslų krypties daktaro mokslinį laipsnį Vilniaus dailės akademijoje įgijęs J. Blažiūnas iki šiol buvo Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedros docentas.

Anot pranešimo, ministrės patarėjas yra daugelio mokslinių straipsnių kultūros paveldo ir vertybių išsaugojimo klausimais autorius.