Jonas Vaitkus: „Aš negaliu atsitraukti. Be to, aš mėgstu dalyvauti konkursuose“
Tea­tro ir ki­no re­ži­sie­rius, pe­da­go­gas Jo­nas Vait­kus an­tra­die­nį pa­skel­bė siek­sian­tis tre­čio­sios Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio Lie­tu­vos ru­sų dra­mos tea­tro va­do­vo ka­den­ci­jos.

„Be jokios abejonės (sieksiu – BNS). (...) Pirmiausia, tai yra atsakomybė, yra pradėti darbai ir yra perspektyva“, – BNS sakė J. Vaitkus.

Jis rusų dramos teatrui vadovauja nuo 2008 metų.

„Aš negaliu atsitraukti. Be to, aš mėgstu dalyvauti konkursuose“, – kalbėjo režisierius.

Kultūros ministerija konkursą į rusų dramos teatro vadovo pareigas paskelbė pirmadienį. Kandidatai dokumentus gali pateikti iki sausio 26 dienos.

Teatro vadovas skiriamas penkerių metų kadencijai.

Pretendentai eiti šias pareigas privalo turėti aukštąjį universitetinį magistro ar jam prilygintą meno, humanitarinių arba socialinių mokslų srities išsilavinimą.

Kandidatams reikia turėti ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį ir mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą.